Gå direkt till innehåll
Genrebild pengar. Foto: Mikael Damkier/Shutterstock
Genrebild pengar. Foto: Mikael Damkier/Shutterstock

Pressmeddelande -

Pengar till studier för förbättrad lönsamhet och djurvälfärd

Jordbruksverket delar under 2019 ut pengar till studier som syftar till att främja konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion samtidigt som djurvälfärden bevaras eller förbättras. Detta är ett av uppdragen inom ramen för livsmedelsstrategin.

Syftet med satsningen är att Jordbruksverket löpande ska ha möjlighet att göra riktade satsningar och lämna stöd till projekt som med bibehållen eller förbättrad djurvälfärd har potential att främja konkurrenskraften för lantbruksföretagen.

Sista dag att ansöka om pengar är den 22 mars 2019 och görs på blankett som kan skickas både med e-post och vanligt brev.

Under 2018 delade Jordbruksverket ut åtta miljoner kronor till studier för förbättrad lönsamhet och djurvälfärd. Bland de utvalda projekt som valdes ut fanns flera olika produktionsgrenar och projekten rörde nötkreatur, gris, lamm, fjäderfän och fisk. Utförarna var Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Växa Sverige, Gård och djurhälsan, Svenska ägg, LRF Kött samt Esplunda grisen.

Mer information

Stöd till studier för förbättrad lönsamhet och djurvälfärd

Kontaktperson för journalister

Helena Elofsson
Djurskyddssamordnare
Telefon 036- 15 61 11
helena.elofsson@jordbruksverket.se

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.