Gå direkt till innehåll
Ekologisk odling av basilika. Foto: Christina Winter
Ekologisk odling av basilika. Foto: Christina Winter

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: FoU-dagarna i ekologisk produktion

Den 6-7 februari anordnar Jordbruksverket tillsammans med SLU och Hushållningssällskapet en tvådagars konferens med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion.

Konferensen inleds med en presentation av de åtgärder som ska leda till att målen för ekologisk produktion nås. Programmet är sedan uppdelat i tre parallella spår. Husdjursspåret har fokus på grisar, fjäderfän och idisslare. Växtodlingsspåret tar upp ogräsreglering, mellangrödor, odlingssystem utan tung bearbetning, växtförädling och växtskydd. Trädgårdsspåret belyser flera nya tekniska lösningar för produktionen. Det ges även möjlighet till fördjupade diskussioner och för deltagarna att utbyta erfarenheter inom de olika aktuella ämnesområdena. Avslutningsvis samtalar forskare, rådgivare och lantbrukare om klimatpåverkan.

Journalister är varmt välkomna att närvara under hela eller delar av konferensen. Se hela programmet bifogat.

Praktisk information och anmälan

Jordbruksverket, SLU EkoForsk och EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU samt Hushållningssällskapet anordnar FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion.

Plats: Scandic Uppsala Nord

Tid: Onsdagen den 6 februari start med lunch kl. 12.00. Programmet fortsätter på torsdagen kl.08.00. Se bifogat program.

Anmälan till Jordbruksverkets pressjour telefon 036-15 63 36 eller e-post infojour@jordbruksverket.se senast måndagen den 4 februari. Meddela även om ni önskar lunch och om eventuella allergier.

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.