Gå direkt till innehåll
Genrebild hönsbonde, foto: Pixabay.
Genrebild hönsbonde, foto: Pixabay.

Pressmeddelande -

Sänkt skyddsnivå för fågelinfluensa

Sol och värme bromsar upp smittspridningen av fågelinfluensa. Senaste konstaterade fallet av fågelinfluensa på tamfågel gjordes den 20 april i Skåne. Nu sänker Jordbruksverket, efter samråd med SVA, skyddsnivån även för kommersiella fjäderfäanläggningar.

Det innebär att alla fjäderfä och fåglar i fångenskap nu får gå utomhus. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang samt sälja ägg.

– Det varmare vädret gör att viruset får svårare att överleva i miljön, vilket medför lägre risk för spridning till tamfåglar. Det har varit en lång och krävande period för landets alla fjäderfähållare så det här är ett efterlängtat besked för många, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Fortfarande risk för spridning

Fågelinfluensan har kommit till Sverige med vattenlevande flyttfåglar och majoriteten av dessa har nu lämnat fjäderfätäta områden i Sverige på väg mot sina häckningsområden.

– Eftersom lokala fågelarter kan smittats med fågelinfluensaviruset kan de vilda fåglarna utgöra en risk även om flyttfåglarna har flugit vidare. Risken att fjäderfä smittas med fågelinfluensa bedöms nu som låg men inte försumbar och en mindre mängd virus finns sannolikt bland vilda fåglar och i miljön och därför rekommenderar Maria Nöremark, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA att man även fortsatt förhindrar direkt och indirekt kontakt mellan vilda fåglar och fjäderfä. För fjäderfän med tillgång till utevistelse är det särskilt viktigt att ge foder och vatten under tak eller inomhus samt vidta åtgärder för att minska förekomst av vilda fåglar. Ta kontakt med en veterinär vid minsta tecken på sjukdomen.

Säsongen 2020-2021 är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige. Hittills i år har 22 besättningar med tamfågel drabbats av fågelinfluensa. De allra flesta i södra Sverige.

Mer information om fågelinfluensa

Om fågelinfluensa och åtgärder för att minska risken för smitta
SVA:s information om fågelinfluensa
SVA - Karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar
Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Kontaktperson för journalister

Håkan Henrikson
Chefsveterinär, Jordbruksverket
Hakan.henrikson@jordbruksverket.se
Telefon 070-399 66 41

Maria Nöremark
Tf biträdande statsepizootolog, SVA
Maria.noremark@sva.se
Telefon 070-978 14 68

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.