Gå direkt till innehåll
Genrebild grisar. Foto Ulf Nylén.
Genrebild grisar. Foto Ulf Nylén.

Pressmeddelande -

Salmonella i Skåne – smittbekämpning pågår

Arbetet med att smittbekämpa och smittspåra den ovanlig typ av salmonella, Salmonella choleraesuis, som konstaterades i en grisbesättning i Skåne den 15 september fortsätter. Av de 21 gårdar som tagit emot djur de senaste sex månaderna från grisbesättningen har enbart en påvisats smittad.

- Eftersom detta är en allvarlig typ av salmonella så är detta förstås ett gott resultat att endast en av kontaktbesättningarna fallit ut som positiv. Ett snabbt agerande med spärr och provtagning av ursprungsbesättningen har bidragit till resultatet. Vårt fokus ligger fortsatt på att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fria från sjukdomen, säger Katharina Gielen, på Jordbruksverket.

Totalt har 22 kontaktbesättningar provtagits och av dessa har 15 provtagits vid två tillfällen, varav 21 konstaterats negativa och en positiv. I kontaktbesättningen som smittades påvisades salmonella endast hos djur i karantän och smittan spreds inte till resten av djuren tack vare effektiva smittskyddsrutiner. Av det skälet är spärren på övriga djurutrymmen på gården nu hävd.

Samverkan a och o

Myndigheterna arbetar aktivt tillsammans med grisproducenter och branschorganisationer med smittspårning, övervakning och sanering för att hindra smittan att sprida sig vidare och etablera sig bland landets grisbesättningar. Det är i dagsläget inte känt hur smittan har spridits till den drabbade besättningen. Tack vare ett omfattande kontrollprogram är förekomsten av salmonella bland svenska djurbesättningar normalt sett mycket låg. Under senare år har endast enstaka grisbesättningar spärrats på grund av salmonella.

För att säkerställa att smittan inte har spridits till fler besättningar eller bland vilda djur kommer det att finnas behov av fortsatt övervakning. Ju tidigare eventuell smitta upptäcks desto lättare är den att bekämpa. Den fortsatta övervakningen kommer initialt att baseras på ytterligare träckprovtagningar, undersökningar av självdöda eller sjuka och avlivade grisar, samt provtagning av vildsvin i området.

- Eftersom smittkällan ännu inte gått att fastställa kan vi inte helt utesluta att fler grisbesättningar kan drabbas av Salmonella Choleraesuis. En viktig åtgärd framöver är att som grisproducent vara medveten om symtomen på sjukdomen och kontakta veterinär vid ökad sjuklighet eller dödlighet, säger Karl Ståhl på SVA.

Fakta

  • Salmonella choleraesuis, drabbar främst grisar och kan orsaka hälsostörningar i större utsträckning än andra typer av salmonella. Sverige har inte haft något fall hos gris på 40 år.
  • Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.
  • När salmonella upptäcks får besättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt från smittade djurgrupper.
  • Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.
    Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige.

Mer information

Jordbruksverkets webbplats

SVA:s webbplats

Folkhälsomyndighetens webbplats

Livsmedelsverkets webbplats

Kontaktuppgifter för journalister

Katharina Gielen
Bitr. avdelningschef, djuravdelningen
Katharina.Gielen@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 61 15
Mobil 070-384 74 20

Karl Ståhl
Tf. statsepizootolog
karl.stahl@sva.se
Telefon 018-67 41 27

Ämnen


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterade nyheter

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.