Gå direkt till innehåll
Genrebild, fasan. Bild: Pixabay
Genrebild, fasan. Bild: Pixabay

Pressmeddelande -

Stärk djurskyddet vid utsättning av djur för jakt och fiske

Det saknas i nuläget reglering av djurskyddet vid utsättningar av djur för jakt och fiske. Även om utsättningen i de flesta fall sköts på ett bra sätt finns det en risk för djurskyddsproblem som då kan drabba många djur. Därför föreslår Jordbruksverket ett tillägg i djurskyddslagstiftningen för att stärka djurskyddet vid utsättning.

Det är tillåtet att sätta ut djur för jakt och fiske i Sverige och Jordbruksverket har haft i uppdrag att se på om det finns behov av djurskyddsregler kring denna utsättning.

– Det rör sig om många djur, sammanlagt flera miljoner, som varje år sätts ut och om utsättningen sker på fel sätt så finns det risk för allvarliga djurskyddsproblem, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Arbetet med regeringsuppdraget har skett i dialog med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Vetenskapligt underlag till arbetet har lämnats av Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd och berörda organisationer och aktörer har också fått bidra med synpunkter. Baserat på allt som framkommit gör vi bedömningen att det bör införas en bestämmelse som reglerar djurskyddet vid själva utsättningsmomentet av djur för jakt och fiske.

Förslaget omfattar utsättning av fisk och fågel

I Sverige är det fågel- och fiskarter som sätts ut för jakt- och fiskeändamål. Bland fågelarterna är det främst fasan, rapphöns och gräsand som sätts ut för jaktändamål och laxfiskar som huvudsakligen sätts ut för fiskeändamål.

Under uppfödning och transport skyddas de berörda djuren, precis som alla andra djur som hålls av människan, av djurskyddslagstiftningen. Vid själva utsättningsmomentet omfattas djuren dock inte av nuvarande djurskyddslagstiftning och det är inte tydligt hur långt djurhållarens ansvar sträcker sig. Vår rapport visar att det finns risk för djurskyddsproblem om djur sätts ut på fel sätt, i olämpliga miljöer eller om djuren inte är förberedda för ett liv i det vilda. Exempel på sådana problem kan vara svält eller problem att söka skydd.

– Det finns en risk för djurskyddsproblem som vi bedömer är tillräckligt stor för att motivera att man i djurskyddslagen inför en reglering kring själva utsättningen. En sådan reglering kan tydliggöra djurhållarens ansvar att förebygga djurskyddsproblem och främja dessa djurs välfärd vilket ligger i linje med djurskyddslagens intentioner, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

De flesta sköter utsättningen bra men finns ändå risker

Förslaget innebär att föra in en övergripande regel i djurskyddslagen som ställer upp de grundläggande principer som djurhållare i landet har att förhålla sig till.

– Vår bild är att de flesta sköter utsättningen bra idag. Vår utredning visar dock att det finns risk för djurskyddsproblem om utsättningar görs på fel sätt och det är därför vi föreslår ett tillägg till djurskyddslagen. Genom en sådan reglering blir det också möjligt för ansvariga myndigheter att kontrollera verksamheten och vidta eventuella nödvändiga åtgärder om utsättning görs felaktigt säger utredare Johannes Erlandsson.

Jordbruksverket har i dag lämnat in sin rapport med författningsförslag till regeringen.

Mer information

Du hittar rapporten under "Relaterat material"

Kontaktperson för journalister
Helena Elofsson
Djurskyddschef
Helena.elofsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 61 11

Johannes Erlandsson
Stöd- och samordningsenheten
Johannes.erlandsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 60 92

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.