Gå direkt till innehåll
Genrebild: Pixabay.
Genrebild: Pixabay.

Pressmeddelande -

Stickprovskontroller av importerade gatuhundar införs

Jordbruksverket inför stickprovskontroller av gatuhundar som importeras från länder där rabies förekommer. Detta sedan en kontroll av ett 30-tal hundar nu visat att över hälften hade för dåligt rabiesskydd – trots att det i samtliga fall fanns skriftliga intyg på rabiesvaccination.

– Vi ser mycket allvarligt på detta, eftersom bristande rabiesskydd innebär en risk för såväl folkhälsa som djurhälsa. Som en direkt åtgärd kommer Jordbruksverket att börja med stickprovskontroller av gatuhundar som förs in i Sverige från länder med rabies, och vidta åtgärder om det krävs. Syftet är att undersöka om hundar, trots vaccinationsintyg, har för dåligt rabiesskydd, säger Lotta Hofverberg.

Av de 31 hundar vars antikroppar har analyserats hade 16 för dåligt rabiesskydd. Jordbruksverket har fattat beslut om att avliva fyra av hundarna. I tolv fall isoleras hundarna under en period tills risken för rabies bedöms vara tillräckligt låg.

– Det enda sättet att vara säker på att en hund har tillräckligt skydd mot rabies är att ta ett blodprov och analysera det. Det bör importören göra innan hunden tas till Sverige, för att vara säker på att hunden inte kan utgöra en risk, säger Märta North, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har genomfört analyserna och sammanställt resultaten till Jordbruksverket. SVA har också lämnat rekommendationer om åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten i samband med import.

– Att så många prover innehöll en antikroppskoncentration under det internationella gränsvärdet, trots att hundarna hade vaccinationsintyg, är mycket oroande. Rabiessituationen inom EU har förbättrats under senare år, men i flera länder i EU:s absoluta närhet är rabiessituationen mycket problematisk. Rabies förekommer där hos både tama och vilda djur och varje år dör människor. Det är en dödlig sjukdom och det finns inget botemedel, säger Gunilla Hallgren, epidemiolog på SVA.

Mer information
Pressmeddelande: Importerade gatuhundar har bristande rabiesskydd - kan utgöra risk

Kontaktperson för journalister
Lotta Hofverberg
Enhetschef smittbekämpningsenheten, Jordbruksverket
lotta.hofverberg@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 52 31

Märta North
Smittskyddschef, Jordbruksverket
Marta.north@jordbruksverket.se
036-15 63 11

Gunilla Hallgren,
Epidemiolog, Statens veterinärmedicinska anstalt
gunilla.hallgren@sva.se
018-67 43 86

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.