Skip to main content

​Sverige är godkänt för export av fläskkött till Filippinerna

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2020 09:46 CET

Exportgodkännande gör det möjligt att marknadsföra det svenska köttets mervärden och skapa merintäkter för den svenska köttbranschen. Foto: Pixabay

Sveriges satsning för att öka den svenska livsmedelsexporten har gett resultat. Svenska köttproducenter kan nu exportera fläskkött till Filippinerna. Exportgodkännandet är resultatet av ett nära och effektivt samarbete mellan regeringen, myndigheter, berörda företag och branschorganisationer.

Sommaren 2019 ansvarade Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt för en inspektion som Filippinerna genomförde i Sverige. Inspektionen var en del av en godkännandeprocess som startades under 2011, och var ett viktigt bidrag till att möjliggöra exportgodkännandet. Under inspektionen kunde vi visa upp fördelarna med svenskt lantbruk såsom god djurhälsa, låg antibiotikaanvändning och en hög livsmedelssäkerhet.

Med detta exportgodkännande kan vi marknadsföra det svenska köttets mervärden och samtidigt skapa merintäkter för den svenska köttbranschen.

Kontaktperson för journalister
​Amanda Karltorp
​Livsmedelskedjan och exportenheten
​telefon: 070-169 36 94

Mer information
​Läs mer om exportgodkännandet på regeringen.se
Läs mer om den svenska livsmedelsstrategin

​Om kött och hållbarhet
Ett argument för att det kan vara hållbart att exportera kött till andra delar av världen är att det köttet kan vara från delar av grisen som vi i Sverige normalt inte äter såsom grisfötter, tryne, svansar. Delar av produktionen som inte kan avsättas på den svenska marknaden kan ätas av människor i andra delar av världen. Det är därför resurseffektivt och bidrar till minskat matsvinn.

Svenskt griskött produceras med mycket låg användning av antibiotika och det finns även andra mervärden inom djurvälfärd och miljö. Att fler i världen får ta del av det och att detta kan leda till att svenska grisproducenter blir mer konkurrenskraftiga är också en viktig aspekt utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Koldioxidutsläppen från produktionen av kött sker framförallt i jordbruksledet (90–95 procent enl. SIK, 2008) Transport av livsmedel står generellt för en mindre del av klimatpåverkan än produktionen, men det är ändå viktigt att främja korta och miljövänliga transporter.


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.