Gå direkt till innehåll
Förhandlingarna mellan samebyarna och markägare har resulterat i  omkring 1600 arrendeavtal för totalt cirka 210 000 hektar renbete. Foto: Jessica Svärd
Förhandlingarna mellan samebyarna och markägare har resulterat i omkring 1600 arrendeavtal för totalt cirka 210 000 hektar renbete. Foto: Jessica Svärd

Pressmeddelande -

Unikt avtal om renbetet i Härjedalen

Renägare och markägare i Härjedalen har nått en för Sverige unik överenskommelse om renbete på omkring 210 000 hektar mark. Detta är resultatet av en nästan 20 år lång förhandlingsprocess som berör både ren- och skogsnäringen i området.

- Vi hoppas att detta ger förbättrade förutsättningar för dessa två viktiga glesbygdsnäringar, säger Svante Nilsson, Jordbruksverket, som lett förmedlingsuppdraget.

Överenskommelsen berör 2 700 privata markägare och tre samebyar. Samebyarna är ekonomiska och administrativa sammanslutningar som representerar renägarna. Målet med förhandlingarna har varit att hitta en långsiktigt hållbar lösning på renbetesfrågan och bidra till en mer konstruktiv dialog mellan renägare och markägare.

Förhandlingarna mellan samebyarna och markägare har resulterat i

  • omkring 1600 arrendeavtal för totalt cirka 210 000 hektar renbete,
  • ändrade villkor i andra avtal om renbete som berör cirka 130 000 hektar, och
  • en samarbetsgrupp för renägare och markägare som ska förvalta avtalen.

Bakgrund
Tillgång till vinterbete i skogsbygder är av stor betydelse för rennäringen, medan skogsägarna vill skydda skogsplanteringar och tillgången till jaktmarker. En dom i Svegs tingsrätt, enligt vilken samebyarna inte har lagfäst rätt till vinterbete i stora delar av Härjedalen, vann laga kraft 2004. Året därefter, 2005, gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att få till förhandlingar om arrendeavtal mellan samebyar och markägare.

En medlingsgrupp med representanter från Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Skogsstyrelsen har genomfört förhandlingar med främst Handölsdalens, Mittådalens och Tåssåsens samebyar samt privata markägare i området.

Mer information
Slutrapport från förhandlingar mellan samebyar och markägare i Härjedalen om renbete

Kontaktperson för journalister
Svante Nilsson
Landsbygdsanalysenheten
036-15 59 22
Svante.Nilsson@jordbruksverket.se

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.