Gå direkt till innehåll
En nyhet är att det inom budgeten för öronmärkts 8 miljoner euro till åtgärder på EU:s marknad för att öka konsumtionen av färsk frukt och grönsaker. Foto: Pixabay
En nyhet är att det inom budgeten för öronmärkts 8 miljoner euro till åtgärder på EU:s marknad för att öka konsumtionen av färsk frukt och grönsaker. Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Utlysning: 200 miljoner euro i EU-stöd för säljfrämjande kampanjer

Nu är det möjligt att söka 2019 års EU-stöd för säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer. Branschorganisationer, producentorganisationer och andra organisationer som arbetar med jordbruks- och fiskeriprodukter har möjlighet att ansöka om stödet. Syftet med stödet är att stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft och förbättra konkurrensvillkoren såväl på EU:s marknad som i länder utanför EU.

2019 uppgår stödet totalt till drygt 200 miljoner euro och beviljade ansökningar medfinansieras av EU upp till 85 procent. 100 miljoner euro kommer att användas till så kallade enkla program där åtgärder genomförs av en eller flera organisationer som kommer från samma medlemsstat. Av denna summa fördelas 75 miljoner euro till åtgärder som riktas mot länder utanför EU. 91,6 miljoner euro av budgeten kommer att användas till så kallade multiprogram där åtgärder genomförs av organisationer som kommer från två eller flera medlemsstater.

En nyhet är att det inom budgeten för multiprogram öronmärkts 8 miljoner euro till åtgärder på EU:s marknad som syftar till att öka konsumtionen av färsk frukt och grönsaker samt att det öronmärkts 5 miljoner euro för åtgärder riktade mot tredje land som avser nöt- och kalvkött.

Den 7 februari kommer kommissionen att anordna en informationsdag i Bryssel om möjligheten att söka stöd. Mötet kommer även att webbsändas och finnas tillgängligt att ladda ner i efterhand. Vid mötet kommer du att kunna ta del av:

  • en presentation av publicerade ansökningsomgångar,
  • en förklaring av stödvillkoren,
  • möjligheter till export av livsmedel utanför EU,
  • erfarenheter från tidigare stödmottagare,
  • möjlighet att nätverka med möjliga samarbetspartners till multiprogram.

Ytterligare information om detta event finns på Chafeas webbplats. Anmälan görs på samma webbplats senast den 31 januari.

Är du intresserad och vill veta mer eller ansöka om stödet kan du läsa mer i de publicerade utlysningarna, på Chafeas webbplats eller på Jordbruksverkets hemsida.

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.