Gå direkt till innehåll
Inom vattenbruksföretagen arbetar de flesta på anläggningar som odlar fisk i kassar: 285 personer, vilket är fler än hälften. Foto: Pixabay
Inom vattenbruksföretagen arbetar de flesta på anläggningar som odlar fisk i kassar: 285 personer, vilket är fler än hälften. Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Vattenbrukets produktion ökade något 2020

Produktionen av matfisk 2020 skattas till 9 900 ton i hel färskvikt. Jämfört med 2019 innebär detta en ökning med knappt 300 ton eller 3 procent.

Regnbåge utgör fortfarande störst andel av matfiskproduktionen med 8 700 ton, vilket motsvarar nästan 90 procent. Andra vanliga arter är röding, vars produktion skattas till 1 100 ton, och mussla, vars skörd skattas till 2 300 ton. Produktionen av matkräftor skattas till under ett halvt ton.

Minskad produktion för utsättning
Produktionen av fisk och kräftor för utsättning skattas till drygt 800 ton, vilket innebär en minskning med 100 ton eller ungefär 10 procent jämfört med 2019. Även här är regnbåge den vanligaste arten; produktionen av regnbåge för utsättning skattas till 500 ton.

Flest vattenbrukare odlar fisk i kassar
Antalet sysselsatta inom vattenbruk skattas till 543 personer. Av dessa är 418 personer, eller drygt tre av fyra, avlönade medan resterande 125 personer är oavlönade. Statistiken visar också att flest arbetar på anläggningar som odlar fisk i kassar: 285 personer, vilket är fler än hälften. Näst flest arbetar på anläggningar som odlar fisk på land i tankar, bassänger eller recirkulerande system; här arbetar 116 personer, eller en av fem.

Ökade driftskostnader
Vattenbrukets driftskostnader skattas till 417 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 67 miljoner eller nästan 20 procent jämfört med 2019. Bland driftskostnader ingår kostnader för energi, reparationer och underhåll, inköp av foder och levande vattenbruksorganismer samt övriga driftskostnader. Den post som står för störst kostnad är inköp av foder: 187 miljoner eller 45 procent av de totala driftskostnaderna. Den post som har ökat mest är övriga driftskostnader, som skattades till 121 miljoner 2020 och 64 miljoner året innan.

Tidigare publiceringar
Officiell statistik om vattenbruk har tagits fram årligen sedan 1983. Referensår 2020 är första året som uppgifter om sociala och ekonomiska förhållanden ingår i den officiella statistiken. Resultaten finns redovisade i Jordbruksverkets databas och i statistikrapporter. Vattenbruksstatistiken baseras på uppgifter från en enkät som skickats ut till samtliga vattenbruksföretag i Sverige.

Mer information
Läs mer i statistikrapporten Vattenbruk 2020

Kontaktpersoner för journalister
Martina Kielen, SCB
martina.kielen@scb.se
010 479 67 72

Ann-Marie Karlsson, Jordbruksverket
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se
036 15 59 33

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.