Gå direkt till innehåll
Genrebild handelsfartyg, foto: Shutterstock
Genrebild handelsfartyg, foto: Shutterstock

Pressmeddelande -

Vi sänker avgifter för kontroller

Jordbruksverket sänker avgifter för vissa kontroller. Sänkningarna gäller exportkontroll och importkontroll from den 13 juni 2018.

– Vi har under det senaste året sett resultaten av effektivisering på grund av förbättrat systemstöd, digitalisering och samordning av våra kontroller. Andra orsaker ligger utanför vår påverkan som till exempel ökad export de senaste åren. I år har vi utrymme att sänka dessa avgifter med 10-40 procent, uppskattningsvis totalt 3 miljoner kronor, säger Christoffer Leijon på Jordbruksverket.

Andra nyheter inom kontroller och avgifter

Inom andra kontroller förändrar Jordbruksverket upplägget på kontroller. Vi inför dokumentkontroller för sändningar av animaliska biprodukter och av TSE-provtagningar [1].

- Detta gör vi för att antalet kontroller och komplexiteten i kontrollerna har ökat, berättar Anna Lööv på Jordbruksverket. Dessa kontroller medför en ny avgift för de berörda företagen, men kostnaderna som anläggningarna har idag för de fysiska kontrollerna inom TSE-provtagningen minskar då dessa utförs med lägre kontrollfrekvens.

Jordbruksverket gör också justeringar av vissa avgifter för delar av foderkontrollen. Inom foderkontrollen kommer det att bli en avgift för de företag som inte meddelar eventuellt förhinder vid bokad kontroll.

- Inom foderkontrollen kommer vi att kunna justera avgifter vid försenad avregistrering under vissa förutsättningar, säger Sophia Säberg på Jordbruksverket.

Det blir en avgift för emballagekontroll av vissa specificerade sändningar från Kina om importören inte meddelar eventuell ändrad importdag. Inom vattenbruket sänks avgiften för kompensationsodlare.

Funktionstestare är ett nytt kontrollområde med anledning av EU-regler och Jordbruksverket behöver införa en avgift för dessa kontroller.

Jordbruksverket inför bestämmelser för att förenkla hantering av nya sanktioner vid kontroller av handelsnormer för fiskeriprodukter.


Fakta: kontroller som berörs av ändringar:

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

  • exportkontroll – sundhetscertifikat   2 kap. 3 §
  • importkontroll – emballage (Kina)   2 kap. 10 §


Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.

  • animaliska biprodukter   5 kap. 1 §, 2a §, 3 §
  • foder   5 kap. 2b §, 2c §, 3 §
  • funktionstestare   11 kap.
  • handelsnormer fiskeriprodukter   10 kap.
  • importkontroll – kvalitet   Bilaga 1
  • importkontroll – växtskydd   Särskilt beslut,  dnr 6.4.17-08186/2018
  • TSE-provtagning   6 kap. 2 §,2a§
  • vattenbruk   7 kap. 2 §, 3 §

Kontrollernas syfte är att skydda människor, djur och växters hälsa samt att skapa nytta för konsumenterna. En väl fungerande kontroll ger en hållbar och konkurrenskraftig import och export.

Mer information

Jordbruksverkets författningssamling


Kontaktpersoner för journalister

Anna Lööv (projektledare)
Djurkontrollenheten
anna.loov@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 60 63

Sophia Säberg (djur och foder)
Djurkontrollenheten
sophia.saberg@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 59 76

Christoffer Leijon (färska frukter och grönsaker, växter och trävaror)
Växtkontrollenheten
christoffer.leijon@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 83 64

[1] Tansmissibel spongiform encefalopati, TSE, är ett samlingsbegrepp på en grupp sjukdomar som angriper nervsystemet.

Ämnen


Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.