Gå direkt till innehåll
Från vänster: Annette Magnusson, Co-founder på Climate Change Counsel, Johan Tärnstedt, senior affärsstrateg på JP Infonet, Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef på JP Infonet, Anja Ipp, Co-founder på Climate Change Counsel.
Från vänster: Annette Magnusson, Co-founder på Climate Change Counsel, Johan Tärnstedt, senior affärsstrateg på JP Infonet, Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef på JP Infonet, Anja Ipp, Co-founder på Climate Change Counsel.

Pressmeddelande -

Climate Change Counsel och JP Infonet ingår samarbete med klimatfokus

Ett nytt samarbete har ingåtts mellan den svenska tankesmedjan Climate Change Counsel och det svenskägda informations- och kunskapsföretaget JP Infonet AB. I ett första stadie kommer en studie att genomföras som tittar på hur advokatbranschen arbetar i förhållande till näringslivets klimatomställning. Studien ska belysa hur klimatfrågor syns i det dagliga klientarbetet på affärsjuridiska byråer.

– Klimatomställningen aktualiseras i advokatbyråns alla verksamhetsområden, säger Anja Ipp, styrelseordförande på Climate Change Counsel. Hon fortsätter: Sverige har ett lagstiftat mål att nå netto-nollutsläpp senast 2045, och stora delar av näringslivet ställer just nu om för att nå målet. Klimatomställningen berör inte ett isolerat rättsområde. Det handlar om allt från regulatoriska risker och handel med utsläppsrätter till klimatrelaterade försäkringstvister och avtal som tar hänsyn till den snabba utvecklingen.

Studien kommer att undersöka hur advokatbranschen arbetar i förhållande till näringslivets klimatomställning. Den kommer att bygga på sammanställning och analys av befintlig information från Sveriges 30 största advokatbyråer, ett stort antal djupintervjuer och en bred webbenkät. Resultaten av studien publiceras i början av sommaren i år.

– Vi har länge tyckt att klimatfrågan är viktig och söker vägar att bidra där vi tror att vi kan göra nytta för branscher med stor påverkansmöjlighet, och nu har vi hittat en samarbetspartner och ett projekt som vi ställer oss bakom. Vi tror att det är viktigt för advokatbranschen att säkerställa en hög allmän kunskapsnivå inom de här frågorna. Vi ser fram emot att tillsammans med Climate Change Counsel bistå jurister och advokater i arbetet kring näringslivets klimatomställning, säger Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef på JP Infonet.

– I ett redan pågående samarbete med Regi Research & Strategy AB lyfter vi hållbarhet med fokus på jämställdhet inom ramen för ”Årets Advokatbyrå”. Att vi nu har inlett ännu ett samarbete kopplat till hållbarhet där vi fokuserar på klimatfrågan känns både roligt och betydelsefullt, fortsätter Kajsa Palmberg.

I ett senare skede av samarbetet kommer Climate Change Counsel och JP Infonet att utveckla och erbjuda informationstjänster, utbildningar och nätverk med fokus på klimatjuridik.

Climate Change Counsel startades 2021 av tre jurister med erfarenhet från advokatbyråer i Sverige, USA och Asien. De arbetar i dag globalt med att lyfta och driva klimatperspektivet inom affärsjuridiken, och på andra sätt stärka juristernas roll i samhällets och näringslivets klimatomställning. Tankesmedjans VD Annette Magnusson var tidigare generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

JP Infonet är ett informations- och kunskapsföretag med lång erfarenhet av att möta advokaters och juristers behov av information, effektiva beslutsstöd och rättsdatabaser. Företaget startades 2000 av Jörgen Palmberg och har i dag omkring hundra medarbetare, där majoriteten är jurister, med kontor på fyra olika orter i Sverige.

För mer information, kontakta gärna:

Anja Ipp, Co-founder på Climate Change Counsel, 070-090 48 42, anja@climatechangecounsel.com

Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef på JP Infonet, 08-120 99 041, kajsa.palmberg@jpinfonet.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om JP Infonet

JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

Kontakter

Kajsa Palmberg

Kajsa Palmberg

Presskontakt Affärs- och marknadschef 08-120 99 041

Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

JP Infonet AB
Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm