Gå direkt till innehåll

Pressinbjudan från Ingenjörshögskolan i Jönköping

Tid 13 Januari 2006 09:00 – 09:00

Plats Fagerhult AB i Fagerhult, Konferensrum, vån 2, Huvudbyggnaden.

Christina Almgren, Informationsansvarig 12 januari 2006 Tfn. 036-10 15 23 mobil 0768-78 79 99 Näringslivet satsar stort på utvecklingen av Ingenjörshögskolan till en teknisk högskola – Målet 10 mnkr för 2005 har uppnåtts. Plats: Fagerhult AB i Fagerhult, Konferensrum, vån 2, Huvudbyggnaden. Tid: Fredag 13 januari 2006, kl. 09.00. Deltagande: Per Borgvall vd Fagerhult AB, Per Risberg ordförande Handelskammaren, Claes Häger f.d. vd Gjuteriföreningen och Roy Holmberg vd Ingenjörshögskolan. JTH-projektet är inne i ett mycket viktigt och intressant skede. Utvecklingen av Ingenjörshögskolan till en teknisk högskola med inriktning på teknisk kompetensförsörjning för små och medelstora företag ligger helt rätt i tiden och får allt bredare stöd. Satsningen från näringslivet manifesteras i bidragen till Högskolans forskningsfond. Forskningsfonden omfattar 150 mnkr under sjuårsperioden 2002-2008 och byggs upp genom att näringslivet, offentliga sektorn i länet och högskolan satsar 50 mnkr vardera. Näringslivets satsning är avgörande eftersom det offentliga har villkorat sitt bidrag genom att det maximalt uppgår till samma summa som näringslivet tillför. År 2005 uppgick det maximala bidraget från det offentliga till 10 mnkr. Det står nu klart att hela detta belopp har säkrats till fonden tack vare att näringslivets bidrag under året har nått det mycket högt uppsatta målet 10 mnkr. Två företag har under året utmärkt sig genom att fördubbla sina bidrag de närmaste åren, nämligen Husqvarna AB och Fagerhult AB. Vidare kan nämnas att Gjuteriföreningen tillsammans med Volvo Lastvagnar och Scania satsat medel i ett gjutericentrum och Svenssons stiftelse i belysnings- verksamheten vid Ingenjörshögskolan. Härmed har det totala stödet nått 128 mnkr, alltså 85 procent av målet 150 mnkr. Denna satsning är unik i landet och ger mycket tydliga signaler till utbildningsdepartementet om behovet av en teknisk högskola inriktad på samarbete med de tillverkande företagen. För ytterligare information kontakta: Vd Roy Holmberg, tfn 036-101520, mobil 0705-924387. Välkomna!

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Relaterat innehåll

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum