Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

3 miljoner kronor till forskning om entreprenörskap och landsbygds-utveckling

Vilka faktorer är det egentligen som stimulerar entreprenörskap på landsbygden? Finns det andra tillväxtområden än privat företagande? Dessa frågor kommer att hamna under luppen i ett forskningssamarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Internationella handelshögskolan i Jönköping och Jordbruksverket.

Forskningen kommer att finansieras av FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, som nyligen beviljade cirka 3 miljoner kronor för att undersöka olika former av entreprenörskap på landsbygden. Samarbetet har tre år på sig för att identifiera vilka faktorer som är bra för landsbygdsutveckling. Resultaten av forskningen kommer att användas som stöd för att utveckla politiken kring landsbygdsfrågor.

Tidigare forskning kring landsbygdsutveckling har i huvudsak varit inriktad på hur man kan stimulera privat företagande på landsbygden. Med pengarna från FORMAS kommer forskarna att undersöka vilken betydelse andra typer av entreprenörskap inom exempelvis föreningslivet, offentliga sektorn och universitetsvärlden har för landsbygden. De kommer även att ställa sig frågan om olika typer av entreprenörskap varierar mellan kommuner och regioner och huruvida de ömsesidigt stöder varandra, eller om det finns risk för att de kan motverka varandra. I detta avseende finns det anledning att ställa sig frågan på vilket sätt som olika typer av entreprenörskap skiljer sig åt mellan stad och landsbygd.

-De modeller vi använder idag för att stimulera entreprenörskap bygger egentligen på hur det fungerar i städer och tätorter. En fråga vi ställer oss är om det behövs modeller anpassade efter landsbygdens villkor, säger Hans Westlund, professor vid IHH och KTH som är en av de forskare som kommer att arbeta med frågan.


För mer information kontakta:
Hans Westlund, professor IHH och KTH, 08-7909 242
Johan Klaesson, docent IHH och föreståndare för RUREG, 036 - 10 17 52
Harald Svensson, chefsekonom Jordbruksverket, tfn 036- 15 51 13, 070-553 95 64
Entreprenörskapsforskning med fokus på landsbygden bedrivs på IHH inom forskargruppen RUREG (http://www.ihh.hj.se/rureg/start/). Forskningen inom RUREG finansieras regionalt och nationellt, och har en tvärvetenskaplig inriktning med forskare från företagsekononomi, ekonomisk historia och nationalekonomi. De största finansiärerna är FORMAS och Stiftelsen Lantbruksforskning.


På uppdrag:
Kristina Hugander
tel: 036-10 17 20
mobil: 0730-78 17 20
e-post: kristina.hugander@ihh.hj.se

 

 

Ämnen

Regioner


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum