Gå direkt till innehåll
Syftet med Paraskeva Wlazlaks forskning är att bidra till ökad kunskap om industrialiseringsprocessen.
Syftet med Paraskeva Wlazlaks forskning är att bidra till ökad kunskap om industrialiseringsprocessen.

Pressmeddelande -

"Avhandlingen kommer att förbättra kunskapen om industrialiseringsprocessen”

Paraskeva Wlazlaks doktorsavhandling kommer att förbättra kunskaperna om industrialiseringsprocessen.

- Den bidrar till kortare ledtider och bättre anpassning mellan produkt och produktionssystem, säger Paraskeva Wlazlak, som tycker att Jönköping University är den bästa arbetsmiljön man kan ha.

Paraskeva Wlazlak försvarade nyligen sin doktorsavhandling på Tekniska Högskolan i Jönköping och fick den godkänd. Avhandlingen heter "Management of the industrialisation process in distributed geographical and organisational context".

Fokuserat på industrialiseringen

Paraskeva Wlazlak har fokuserat på arbetet med industrialiseringen, vilket involverar både produktutveckling och produktion. Under industrialiseringsprocessen uppstår ofta olika störningar, menar Paraskeva Vlazlak, vilket kan försena produktionsstarten och förlänga produktionsupprampningen.

- Syftet med avhandlingen är att bidra till ökad kunskap om industrialiseringsprocessen i geografisk och/eller organisatorisk distribuerad kontext samt att hantera dessa utmaningar under industrialiseringsprocessen, säger Paraskeva Wlazlak.

Utmaningar för tillverkningsföretagen

Hittills har merparten forskning fokuserat på industrialisering i lokal och intraorganisatorisk kontext, men enligt Paraskeva Wlazlak behöver kunskapen om industrialiseringsprocessen förbättras i geografisk och/eller organisatorisk distribuerad kontext. Det vill säga att studera indtrialiseringen i lokal och interorganisatorisk kontext (typ 2), internationell och intraorganisatorisk kontext (typ 3) samt internationell och interorganisatorisk kontext (typ 4).

Läs avhandlingen här

För mer information, kontakta Paraskeva Wlazlak på: 036-10 16 12 eller paraskeva wlazlak@ju.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt

Daniel Sjödahl

Daniel Sjödahl

Kommunikatör Tekniska Högskolan 036-10 19 47

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum