Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Doktorsdisputation vid Hälsohögskolan om vårdplanering


Den 16 maj disputerar Ann-Helene Almborg i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Doktorsavhandlingens titel är "Perceived participation in discharge planning and health related quality of life after stroke".

Ann-Helene Almborg belyser bland annat i sin avhandling hur patienter med stroke (hjärnblödning och hjärninfarkt) uppfattar sin delaktighet i vårdplaneringen i samband med att de blir utskrivna från sjukhuset. Hur närstående uppfattar sin delaktighet i vårdplaneringen och
vad som påverkar patientens hälsorelaterade livskvalitet, är också frågeställningar hon forskat om.

Resultatet visar bland annat att känslan av delaktighet hos patienter med stroke är god när det gäller informationen de har fått. Men när det kommer till hur de uppfattar delaktighet i diskussionen angående vilka behov och mål de själva har kände de sig inte längre lika delaktiga.

Ann-Helene Almborg är leg arbetsterapeut och arbetar nu som delprojektledare vid Socialstyrelsen.
Hon bor i Reftele som ligger väster om Värnamo. Hennes forskarutbildning har skett både inom Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan i Jönköping och
Vårdalinstitutets forskarskola vid Lunds universitet.

Disputationen är öppen för alla och äger rum i Forum Humanum, Hälsohögskolan i Jönköping,
klockan 10.00 fredagen den 16 maj 2008.
För ytterligare information kontakta Ann-Helene Almborg tfn 070-583 6385 eller
professor Stig Berg, tfn 036-10 13 10.

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865
Paula Bergman

Paula Bergman

Presskontakt Doktorand Forskarskolan Hälsa och Välfärd 0706980100

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum