Gå direkt till innehåll
Den 5-9 oktober anordnas Jönköping University Sustainability Festival.
Den 5-9 oktober anordnas Jönköping University Sustainability Festival.

Pressmeddelande -

Hållbarhetsfestival på Jönköping University

JU Sustainability Festival (JUSF) inleds med Sustainable Innovation Race 5-7 oktober, som arrangeras av Jönköping University (JU) och Science Park. Under Innovation Race tilldelas studenter på JU caseuppgifter från de sex deltagande företagen för att lösa utmaningar på temat hållbarhet.

- Det är en exklusiv händelse där studenter samarbetar inom JU och får pröva sina förmågor att vara innovativa under 24 timmar. Syftet är att ta fram förslag på lösningar inom hållbarhet för det lokala näringslivet, säger Guénola Nonet, ordförande för Jönköping Univeristy Sustainability Network (JUSN), som arrangerar hållbarhetsfestivalen.

JUSN vill med Innovation Race inspirera små- och medelstora företag till att ompröva sina verksamheter, sin service och sina produkter för att kunna bidra till en miljövänligare värld.

- Studenterna som deltar i Innovation Race är extremt glada över att få den här unika möjligheten och vi hoppas att det blir ett årligt återkommande event, säger Guénola Nonet.

Innovation Race sker vanligtvis ute på företagen, men på grund av coronapandemin har eventet förlagts till JU:s campus. Studenterna kommer att få del av digitala föreläsningar om hur man lär sig att bli kreativ och hur man presenterar och säljer in sin företagsidé. Företrädare för de sex företagen kommer att finnas med ute på campus under Innovation Race. Studenterna kommer även att ha tillgång till en grupp experter inom olika områden, som kan hjälpa dem att lösa sina uppgifter. På onsdag eftermiddag ska en vinnare utses i Innovation Race.

Sustainability Day 8 oktober

Sustainability Day den 8 oktober Sustainability invigs av Guénola Nonet. Då välkomnas bland annat studenter, JU-personal och representanter för Region Jönköping län och Jönköpings kommun samt andra aktörer till digitala möten för att nätverka och brainstorma fram idéer för en hållbar framtid.

- Vi ser fram emot att inspirera studenter, personal och andra intressenter att jobba för hållbarhet, säger Jonelija Zelic från JUSN och fortsätter:- Lärosäten har en stor roll att spela för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader. Vi behöver agera snabbt för att skapa en medvetenhet bland lärare för att försäkra oss om att alla våra examinerade studenter är välinformerade i hållbarhetsfrågor.

Förhoppningen är att JUSF kan fungera som en katalysator för att inspirera kollegor och studenter på JU, men även hela Jönköpings kommun att göra mer för hållbarhet och för att nå de globala målen.

- JUSF är en bra start, men vi behöver göra mer. Vi behöver ändra våra utbildningar så att hållbarhet finns med i all undervisning och vi behöver göra det tillsammans med andra relevanta intressenter, säger Andreas Friberg från JUSN.

Ämnen

Taggar

Regioner


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt

Guénola Nonet

Guénola Nonet

Ordförande för Jönköping University Sustainability Network Jönköping University Sustainability Network 036-10 18 60
Daniel Sjödahl

Daniel Sjödahl

Kommunikatör Tekniska Högskolan 036-10 19 47

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum