Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hälsohögskolans socionomstudenter är nummer ett

Hälsohögskolan i Jönköping har de bästa studenterna på Socionomprogrammet. Det visar en ny rankning från URANK som har listat alla svenska socionomutbildningar.

URANK är en fristående association som årligen genomför rankningar av svenska universitet och högskolor som utbildningsinstitutioner. Rankningen är oberoende och baseras på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material.

Totalt är det 27 variabler vars sammanvägda resultat ger rankingresultatet. Variablerna är valda så att de belyser olika aspekter av utbildningen: studenter, grundutbildningen, forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund (sociala indikatorer).

Under kategorin Studenter hamnar Hälsohögskolan på första plats. Denna kategori styrs av variablerna Antalet behöriga förstahandssökande, andel med högskoleprovsresultat över 1,0, medelbetyg i gymnasieskolan, andel nya studenter (högskolenybörjare), andel studenter som finns kvar vid lärosätet andra året av studierna samt andel examinerade.

- Resultaten visar att socionomprogrammet lyckas attrahera duktiga studenter vilket indikerar att utbildningen har högt anseende, säger John Hultberg, utbildningschef på Hälsohögskolan.

Totalt hamnar Socionomutbildningen vid Hälsohögskolan på sjätte plats bland landets socionomutbildningar.

 

För mer information
Utbildningschef John Hultberg
036-101267
john.hultberg@hhj.hj.se

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Presskontakt

Hanna Vinborg

Hanna Vinborg

Presskontakt Avdelningschef Kommunikationsavdelningen +46 36 10 10 78
Rebecka Ottosson

Rebecka Ottosson

Presskontakt Kommunikatör Jönköping University/rektorskansli, Jönköping University Entreprise 036-10 11 06