Gå direkt till innehåll
Hälsosamtal med barn och ungdomar – en utmanande uppgift

Pressmeddelande -

Hälsosamtal med barn och ungdomar – en utmanande uppgift

Alla elever ska erbjudas hälsobesök med ett hälsosamtal om levnadsvanor och den egna upplevda hälsan fyra gånger under sin skoltid, enligt Skollagen. De flesta elever är intresserade av att berätta om sin hälsa och sina levnadsvanor bara skolsköterskan de möter är tillräckligt lyhörd. Detta visar Marie Golsäter i sin doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Syftet med avhandlingen var att öka kunskaperna om hälsosamtal som metod för att främja barn och ungdomars hälsa. Att utforska elevernas egna uppfattningar om hälsosamtal har varit en viktig del i Marie Golsäters avhandlingsarbete. I studien har elever från årskurs fyra, sju och första året på gymnasiet deltagit tillsammans med sjuksköterskor inom barn- och skolhälsovård.

I ett elevcentrerat hälsosamtal beskriver eleverna att de får kunskap och insikt om den egna hälsan. De får även möjlighet att lära känna skolsköterskan vilket är betydelsefullt om de behöver ytterligare stöd och hjälp längre fram.

- En förutsättning för ett elevcentrerat hälsosamtal är att eleverna är förberedda, känner sig delaktiga och respekterade samt att deras egen upplevelse är i centrum, berättar Marie.

Avhandlingen visar också att en hälsoenkät och en hälsoprofil kan understödja samtalet  genom att bidra med struktur och öka förståelsen för elevens situation

- Om eleven är väl förberedd och om skolsköterskan tar sig tid att lyssna och visar  intresse är chanserna goda att det blir ett bra hälsosamtal. Hur mycket eleverna öppnar sig och berättar om sin livssituation beror till stor del på om skolsköterskan hittar ett sätt att vinna elevens förtroende. En stor utmaning för skolsköterskorna ligger i att kunna anpassa hälsosamtalen utifrån varje elevs behov, säger Marie.

Doktorsavhandlingen ”Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa - en utmanande uppgift” framläggs till offentlig granskning fredagen den 9 mars, kl 13:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan Jönköping.

 

För mer information
kontakta Marie Golsäter,
marie.golsater@hhj.hj.se
Tel 036 - 101278, 070 - 5731354

Ämnen

Taggar

Regioner


Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Presskontakt

Hanna Vinborg

Hanna Vinborg

Presskontakt Avdelningschef Kommunikationsavdelningen +46 36 10 10 78
Rebecka Ottosson

Rebecka Ottosson

Presskontakt Kommunikatör Jönköping University/rektorskansli, Jönköping University Entreprise 036-10 11 06