Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högskolan i Jönköping i stor nationell satsning på samverkan med omvärlden

Högskolan i Jönköping deltar i två nya projekt när Vinnova satsar för att stärka strategisk samverkan mellan högskolor, universitet och omvärlden.

Att samarbeta med omvärlden är ju en paradgren för oss, men för att fortsatt vara föregångare måste vi utvecklas vidare, säger prorektor Lars Niklasson som leder de nya samverkansprojekt vid Högskolan i Jönköping.

Högskolan koordinerar ett projekt där fokus är att etablera och studera olika typer av arenor för nära samverkan mellan lärosäten och till exempel företag, organisationer och offentlig sektor. Arenorna ska vara ett redskap för att utveckla varje deltagande parts egen verksamhet.

I projektet ingår förutom Högskolan i Jönköping även högskolorna i Malmö, Halmstad, Borås, Skövde samt Högskolan Väst.

Regionalt forskningsprogram och Jönköping Academy for Health and Welfare

För att komma fram till vad som krävs för att skapa framgångsrika arenor för samverkan arbetar varje deltagande lärosäte med konkreta praktikfall. För Jönköpings del handlar det om vidareutveckling av Jönköping Academy for Health and Welfare samt etablering av ett forskningsprogram tillsammans med Regionförbundet Jönköpings län och näringslivet i regionen.

– Vi samverkar för att lära oss mer om samverkan. Det ger oss möjlighet att både bidra med lärdomar från vårt eget arbete och att lära av andras erfarenheter. Att vidareutveckla samverkan är viktigt eftersom det i framtiden kan bli en parameter för fördelning av resurser till högskolan, säger Lars Niklasson.

Högskolan deltar i ett till projekt med fokus på kunskapsutbyte och lärande om strategisk samverkan. Det leds av KTH och även universiteten i Stockholm, Umeå, Uppsala, Linköping samt Sveriges lantbruksuniversitet och Mälardalens högskola är med.

Den enskilda individens engagemang

Kvaliteten i samverkan är beroende av enskilda individers engagemang. En del i projektet är att utveckla arbetssätt för att dokumentera en individs kompetens inom samverkan, och öka förutsättningarna. Bland annat ska ett meriteringsverktyg för samverkansförmåga tas fram.

- I vår verksamhet ser vi tydligt hur samverkan ger positiva effekter för både undervisning och forskning. Det är inte bara ett sätt att göra lärosätet mer relevant för samhället - det är också ett sätt att stimulera den egna kunskapsutvecklingen, säger Cecilia Bjursell som leder delprojektet och som även är ledare för Encell, det nationella kompetenscentrumet för livslångt lärande vid Högskolan i Jönköping.

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och har avsatt närmare 80 miljoner kronor för olika projekt för att stärka och utveckla strategisk samverkan mellan lärosäten och omvärld.

För mer information kontakta gärna:
Lars Niklasson, prorektor Högskolan i Jönköping
Tel: 070-333 03 65

Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell, nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Tel: 070-598 81 99

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.

Presskontakt

Hanna Vinborg

Hanna Vinborg

Presskontakt Avdelningschef Kommunikationsavdelningen +46 36 10 10 78
Rebecka Ottosson

Rebecka Ottosson

Presskontakt Kommunikatör Jönköping University/rektorskansli, Jönköping University Entreprise 036-10 11 06