Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högskolan i Jönköping klarar sig bra trots stor minskning nationellt

Antalet förstahandsansökningar till höstens utbildningsprogram vid Högskolan i Jönköping är i stort sett lika jämfört med förra året. Unikt för Högskolan i Jönköping är det höga söktrycket till teknikutbildningar. Högskolans mest populära program är Socionomprogrammet med 5,8 förstahandssökande per plats, tätt följt av Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, öppen ingång, med 5,3. Därefter kommer ekonomie kandidat (BBA) programmet International Management, som ges på engelska med 5,2 förstahandssökande per plats. Hälsohögskolan Söktrycket uppfyller våra förväntningar och håller en jämn och hög nivå. Vi har som lägst 1,6 sökande per plats vilket innebär att våra program är fortsatt populära. Glädjande är framförallt att Biomedicinska analytikerprogrammet och Ortopedingenjörsprogrammet har fått ökat antal sökande. Båda dessa yrkeskategorier har i år blivit legitimationsyrken och ortopedingenjörer är Hälsohögskolan ensamma om att utbilda i Sverige. Socionomprogrammet fortsätter trenden neråt och har i år 288 förstahandssökande till 50 platser men är trots nedgången Högskolan i Jönköpings populäraste program. Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Nationellt har intresset för lärarutbildningarna minskat med i genomsnitt 10 procent. HLK:s lärarutbildning har 528 förstahandssökande via VHS. Därtill kommer 142 sökande till en ny lärarutbildning på distans med lokal antagning, vilket ger en ökning av antalet förstahandssökande till lärarutbildningen med 7 procent jämfört med 2005. Nationellt sett är HLK bland de mest sökta lärarutbildningarna tillsammans med Lärarhögskolan i Stockholm, Malmö högskola och universiteten. Till lärarutbildningen finns flera olika ingångar. Den mest sökta är Förskola/Förskoleklass med 154 förstahandssökande. Detta är mycket positivt, då det finns ett uttalat stort nationellt behov av förskollärare på arbetsmarknaden framöver. I år har antalet sökande ökat till HLK:s samtliga inriktningar mot ma/no. Detta är mycket glädjande, eftersom HLK, i likhet med andra lärarutbildningar, haft svårt att rekrytera sökande till inriktningar mot matematik och naturvetenskapliga ämnen. Intresset för MKV-utbildningar har minskat i hela landet, men HLK står sig fortfarande väl nationellt och har, efter Örebro universitet, flest antal förstahandssökande. Ingenjörshögskolan ökar sitt från förra året höga söktryck på förstahandsansökningar med ytterligare 21 procent (från 677 sökande till totalt 820) vilket är unikt för teknikutbildningar i Sverige. De treåriga Högskoleingenjörsutbildningarna ökar med 8,5 procent (från 381 till 413 sökande). Glädjande nog har vår Elektronikdesign-utbildning ökat med hela 73 procent från förra året. Intresset för Byggnadsingenjör ökar även i år och har haft en stadig uppgång de senaste fyra åren. Även intresset för våra Maskintekniska utbildningar ökar. Den största ökningen har de tvååriga utbildningarna som leder fram till en högskoleexamen vilka ökar med 35 procent (från 296 till 399 sökande). Största enskilda orsaken är ett nytt program i Grafisk Design och Webbutveckling som fick hela 2,8 sökande per plats. Internationella Handelshögskolan För Internationella Handelshögskolans del ser antagningssiffrorna till de sammanlagt nio programinriktningarna riktigt bra ut i förhållande till den vikande trenden för de flesta ekonomutbildningarna i Sverige. Särskilt glädjande är att BBA-programmets inriktning mot International Management, som läses helt på engelska, röner ett allt större intresse både nationellt och internationellt. Där går det fler än fem förstahandssökande per plats. Även programmet Internationell ekonomi och politik har som helhet ökat både i fråga om antalet förstahandsansökningar och det totala antalet ansökningar. Fler siffror Till Högskolan i Jönköping har 9 775 (10 745*) anmält sig och 2 907 (2 913*) har sökt Jönköping i första hand. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med föregående år. Söktrycket skiljer sig mellan programmen, vilket gör att vi öppnar upp för möjligheten till efterhandsansökan i mån av plats på en del program.Sammanfattningsvis visar statistiken att antalet individer som sökt högskoleutbildning genom VHS har minskat med ca 9 procent i hela landet jämfört med hösten 2005. Det är drygt 109 500 personer som har anmält sig och drygt 71 procent har anmält sig via webbanmälan. Fristående kurser Högskolan i Jönköping erbjuder ca 350 fristående kurser till hösten. 3 573 sökte i första hand och förra året var det 3 279, alltså en ökning med ca 8 procent. Flest förstahandssökande har kursen Psykologi 1-20 poäng (HLK), följt av en nätbaserad kurs i Läs- och skrivutveckling, 10 poäng (HLK). (Källa: VHS snabbstatistik) * avser 2005 För ytterligare upplysningar kontakta gärna:Anita Helmbring (HHJ) tfn 036-10 11 94 Jörgen Birgersson (ING), tfn 036-10 15 40Kristina Hugander (IHH), tfn 036-10 17 20 Gunnar Gunnarsson (HLK) tfn 036-10 15 02 , 070-530 95 75Gerd Engström, chef antagningen, tfn 036-10 10 51, 0709-95 26 76 Informationschef Berit WallTfn 036-10 10 71 Mobil 0709-52 77 09 E-post: berit.wall@hj.se2006-05-03 sid 1/2Högskolan i Jönköping bedriver grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt uppdragsverksamhet genom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan (HHJ), Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Ingenjörshögskolan (ING) och Internationella Handelshögskolan (IHH), med stöd av Högskoleservice (HS). Högskolan har cirka 9000 registrerade studenter, cirka 700 anställda och omsätter 562 mkr.Högskolan i Jönköping, Box 1026, 55111 Jönköping • BESÖK Högskoleområdet, Gjuterigatan 5, 55318 JönköpingTFN (vx) 036-10 10 00 • FAX 036-157718 • E-POST info@hj.se • www.hj.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865
Paula Bergman

Paula Bergman

Presskontakt Doktorand Forskarskolan Hälsa och Välfärd 0706980100

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum