Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

JIBS – bäst i Sverige

Jönköping International Business School (JIBS) är bäst i Sverige på internationalisering. Det visar en ny rankning från URANK som har listat alla svenska ekonomutbildningar. 

URANK har i år för första gången gjort en rankning av ekonomiska utbildningar i Sverige, det vill säga av alla lärosäten som erbjuder längre sammanhållna ekonomprogram, inklusive sådana som har rätt att utfärda civilekonomexamen. Totalt har 25 lärosäten med ekonomiutbildningar blivit rankade och JIBS hamnar på en femte plats i landet totalt sett.

JIBS hamnar etta respektive tvåa när det gäller kategorierna ”Internationalisering” och ”Lärarna”.

Internationalisering beräknas med sex olika faktorer, bland annat andel examinerade studenter som har studerat utomlands minst en termin, andel inresande studenter (av alla), andel inresande forskarstuderande (av alla) och andel lärare födda utomlands.

Rankingfaktorn ”Lärarna” styrs av två variabler: andel disputerade lärare och andel professorer av lärare.

URANK är en fristående association som årligen genomför rankningar av svenska universitet och högskolor som utbildningsinstitutioner. Rankningen är oberoende och baseras på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material.

Mer information om rankningen http://www.urank.se/

Ämnen

Taggar

Regioner


Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 200 anställda och omsätter ca 192 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Presskontakt

Hanna Vinborg

Hanna Vinborg

Presskontakt Avdelningschef Kommunikationsavdelningen +46 36 10 10 78
Rebecka Ottosson

Rebecka Ottosson

Presskontakt Kommunikatör Jönköping University/rektorskansli, Jönköping University Entreprise 036-10 11 06