Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

JIBS tar ett nytt kliv mot hållbarhet och ansvar

Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) har skrivit under ett antal riktlinjer som innebär ett ökat fokus på hållbarhet och samhällsansvar.

Den 26 mars blev JIBS en del av initiativet PRME – The Principles of Responsible Management Education (ungefär ”Principer för ansvarsfull managementutbildning). Detta inkluderar sex riktlinjer som ska hjälpa och inspirera handelshögskolor att främja företags hållbarhet och sociala ansvar. Totalt deltar ungefär 480 handelshögskolor i världen, varav tre i Sverige.

Genom att godkänna de sex principerna har JIBS lovat att delta i en kontinuerlig process av förbättringar i fråga om hållbarhet och samhällsansvar; kopplat till utbildning och forskning liksom dialog med näringslivet.

– Att utveckla JIBS i linje med de här principerna är ett konkret och viktigt steg för att uppfylla framför allt den tredje delen av JIBS ”guiding principles”: International at heart, entrepreneurial in mind, responsible in action. Det stämmer väl överens med vår nya strategi, säger Anna Blombäck, ekonomie doktor och projektansvarig för PRME på JIBS.

Undertecknandet av PRME innebär att JIBS regelbundet ska rapportera om vilka framsteg man gjort när det gäller att genomföra de sex principerna. Det börjar med en utvärdering av var man står idag, och därefter ska man ta fram en handlingsplan med förslag på konkreta förändringar.

Som utgångspunkt kommer JIBS att titta på de två första punkterna på listan. Där ligger fokus på att införliva olika aspekter av företags samhällsansvar i utbildningarna och hitta fler sätt att inspirera studenterna till att tänka på de här frågorna både när det gäller deras utbildning och deras framtida karriärer.

PRME lanserades 2007 på FNs Global Compact Leaders Summit i Geneve, med grundtanken att världens handelshögskolor har ett viktigt ansvar i att utbilda ledare med kunskaper om hållbarhet och samhällsansvar för att därigenom bidra till en värld där företagande och samhälle tillsammans utvecklas i positiv riktning.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 200 anställda och omsätter ca 192 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816

Sofia Stenberg

Presskontakt Ledningskommunikatör Jönköping University, rektorskansli 036-101566

Relaterat innehåll

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum