Gå direkt till innehåll
Jönköping University ”boostar” småländskt trähusbyggande

Pressmeddelande -

Jönköping University ”boostar” småländskt trähusbyggande

Behovet av målgruppsanpassade flerfamiljsbostäder har exploderat i Sverige. Men det räcker inte med att bygga – vi måste bygga rätt. Jönköping University är en av de drivande krafterna i forskningsprojektet BOOST med fokus på byggande i trä och glas.

BOOST, som är en förkortning av ”Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt”, drivs som ett treårigt projekt inom ramarna för innovationsmiljön Smart Housing Småland. Projektet finansieras av EUs strukturfonder och regionala aktörer med 18 miljoner kronor och pågår till och med 2020. Från Jönköping University deltar forskare från Tekniska Högskolan och Internationella Handelshögskolan i nära samarbete med kollegor från RISE (Research Institutes of Sweden), Träcentrum och Linnéuniversitetet.

BOOST har identifierat tre målgrupper där bostadsbehovet är extra stort: nyanlända, äldre och unga.

– Syftet är att ta reda på vilka behov och möjligheter som finns när man utformar boende för de här grupperna. Med detta som bas kommer vi att undersöka hur man kan utveckla befintliga affärsmodeller, berättar Anders Melander, docent i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan.

Forskarna vid Tekniska Högskolan kommer att jobba med att identifiera olika krav samt hur digitala verktyg kan användas för att analysera hur olika förslag uppfyller kraven.

– Vi kommer också att utarbeta metoder som hjälper beställare och leverantörer att utvärdera resultaten. Den här typen av byggnader är komplexa med en lång leverantörskedja och en hög grad av kundorderstyrning. Därför är det oerhört viktigt att i ett tidigt skede kunna utvärdera olika förslag, konstaterar Peter Johansson som är universitetslektor i byggnadsteknik vid Tekniska Högskolan.

– Målet är att ta fram innovativa och konkreta lösningar som kan vara av kommersiell nytta för regionens många trähustillverkare. Det finns en kraftig dynamik på byggmarknaden just nu – men utvecklingen sker inte på villasidan. Vi vill hjälpa dem till en plats i frontlinjen när det gäller utveckling av flerfamiljshus, med syftet att skapa tillväxt i regionen.

För mer information, vänligen kontakta Magnus Granström, forskningschef vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, tel. 036-10 15 82.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, 732 anställda och omsätter 872 mnkr. 

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum