Gå direkt till innehåll
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskolan för lärande och kommunikation

Pressmeddelande -

Jönköping University får efterfrågad bristlärarutbildning

Jönköping University (JU) har fått glädjande beskedet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om ett examenstillstånd som gör att vi kan starta en utbildning för ämneslärare i matematik för gymnasieskolan från och med hösten 2023. Utbildningen leder till en examen som har hög efterfrågan på landets gymnasieskolor, inte minst i Jönköpingsregionen.

– Det känns mycket glädjande att få positivt besked från UKÄ för såväl JU som för regionens gymnasieskolor. Arbetsmarknaden är god för ämneslärare i matematik och JU:s kompetens och möjlighet att starta utbildningen är viktig för såväl regionen som för landet, säger Agneta Marell, rektor på Jönköping University.

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder utbildning både till grundlärare och ämneslärare inom en rad olika ämnen men har sedan lärarutbildningsreformen 2011 inte erbjudit utbildning till ämneslärare inom matematik för gymnasieskolan. I och med det nya examenstillståndet har JU åter möjlighet att ge den utbildningen.

– UKÄ och Skolverket hade sedan länge förutspått ämneslärarbrist inom ämnet matematik när vi bestämde oss för att ansöka om examenstillståndet. Beskedet innebär att vi kan ge ökade valmöjligheter för våra studenter inom utbildningen och därmed öka dess attraktivitet. Det är ett stort arbete att ansöka om examenstillstånd och jag är glad och stolt över beskedet, det är ett kvalitetserkännande både för vårt sätt att utforma utbildningar och våra interna processer för att hantera sådana här frågor, säger Marie Öhman, vd på Högskolan för lärande och kommunikation.

Utbildningen, som kommer att vara 5 år, omfattar fyra terminers heltidsstudier i ämnet matematik (120 högskolepoäng) och startar hösten 2023. JU kommer att erbjuda upp till 20 studieplatser på utbildningen.

– Min bild är att bristen på behöriga matematiklärare är stor både i Jönköpingsregionen och i resten av landet så det finns en stark efterfrågan på den här kompetensen, säger Göran Isberg, utbildningsdirektör på Jönköpings kommun.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University

Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum