Gå direkt till innehåll
Jönköping University tilldelas 33 miljoner för forskning som stärker industrins konkurrenskraft

Pressmeddelande -

Jönköping University tilldelas 33 miljoner för forskning som stärker industrins konkurrenskraft

Jönköping Universitys strategiska satsning på forsknings- och utbildningsmiljön SPARK fortsätter att utvecklas positivt. I början av nästa år startar hela åtta nya projekt med finansiering från KK-stiftelsen.

– Vi är mycket glada och stolta över att KK-stiftelsen visar fortsatt förtroende för Jönköping Universitys satsning på kunskapsintensiv produktframtagning och på att skapa en internationellt konkurrenskraftig kunskapsmiljö. Beslutet från KK-stiftelsen är också ett positivt besked för många av våra samarbetspartners. Samtliga projekt sker i nära samarbete med näringslivet och baseras på gemensamma kunskapsutmaningar, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

KK-stiftelsen beviljar totalt 33 miljoner kronor till sju forskningsprojekt och ett rekryteringsprojekt inom SPARK. Samtliga projekt är beviljade till Tekniska Högskolan och de är bland annat inriktade på områden som artificiell intelligens, produkt- och produktionsutveckling, ledarskap och polymerteknik.

– Vi ser att de projekt vi beviljat har stor relevans både för industrins konkurrenskraft och för Jönköping Universitys utveckling av spetskompetens inom kunskapsintensiv produktframtagning. Projekten ligger i linje med högskolans ambition att bygga en nationellt ledande forsknings- och utbildningsmiljö som skapar nytta för näringslivet, säger Ulf Hall, tillförordnad vd på KK-stiftelsen.

Ett av forskningsprojekten, MAP4Light, ligger inom området bebyggd miljö och undersöker hur man kan förbättra utbytet av produktinformation för ljusmiljöer mellan tillverkande företag och byggindustrin. Daniel Lemén är specialist inom BIM, byggnadsinformationsmanagement, på belysningsföretaget Fagerhult som medverkar i projektet:

– För oss som utvecklings- och tillverkningsföretag inom belysningsindustrin är det en viktig konkurrensfördel att kunna utbyta information med byggindustrin på ett effektivt sätt. Att medverka i det här projektet ger oss möjlighet att ta del av den senaste kunskapen inom området för att kunna ligga i framkant inom BIM

Sammanlagt drygt 20 företag kommer att delta i projekten. De bidrar med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

Syftet med SPARK är att bidra till ökad konkurrenskraft hos svenska företag genom att stödja dem i utvecklingen av produkter och processer med ett större kunskapsinnehåll. Miljön utvecklas i samverkan med KK-stiftelsen och är en långsiktig satsning mot en komplett forsknings- och utbildningsmiljö.

För mer information, vänligen kontakta 

Mats Jackson, programchef för SPARK, tel. 036-10 10 96, e-post mats.jackson@ju.se 

Ingrid Wadskog, vd på Tekniska Högskolan, tel. 036-10 16 50, e-post ingrid.wadskog@ju.se

Ämnen

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816

Sofia Stenberg

Presskontakt Ledningskommunikatör Jönköping University, rektorskansli 036-101566

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum