Gå direkt till innehåll
Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft

Pressmeddelande -

Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft

Nu får företagen i Jönköpings län en unik chans att vässa konkurrenskraften. Tekniska Högskolan i Jönköping drar igång projektet Leaner Tools som ska bidra till effektivare verktygsprocesser. Satsningen finansieras av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen med fyra miljoner kronor.

Industrin i Jönköpingsregionen är extremt verktygsintensiv, konstaterar Fredrik Elgh som är professor i produktutveckling vid Tekniska Högskolan och projektansvarig för Leaner Tools.

– I verktyget sätts både produktens kvalitet och processeffektiviteten. Förhoppningen är att vi, genom att bygga kompetens inom verktygskonstruktion och verktygstillverkning, ska hjälpa företagen till ökad konkurrenskraft. På en marknad där ledtiderna blir allt kortare och kraven på kundanpassningar allt större kan innovativa lösningar bidra till bättre kvalitet, leveranssäkerhet och marginaler.

Inom ramarna för projektet kommer Tekniska Högskolan att bedriva forskning, till exempel kring möjligheterna med additiv tillverkning, det vill säga verktygstillverkning med hjälp av 3D-printning. Man kommer också att ta fram utbildningsmaterial och samverka med yrkesutbildningar och gymnasieutbildningar, bland annat Njudungsgymnasiet och Bäckadalsgymnasiet.

– Bristen på verktygsmakare är stor och genom att samarbeta kan vi bidra till att säkra kompetensförsörjningen, säger Fredrik Elgh.

Projektet kommer även att verka för uppbyggnaden av ett nytt kompetenscentrum som kan samla akademi och näringsliv i ett gemensamt forum.

Leaner Tools kommer att drivas under fem år och finansieras av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen med säte i Vetlanda. Stiftelsen har som ett av sina ändamål att främja utbildningen av verktygsmakare samt teknikutveckling och forskning avseende verktygstillverkning.

– Leaner Tools ligger i linje med stiftelsens uppdrag. Lokal utveckling är viktigt för oss och samarbetet med Tekniska Högskolan och Njudungsgymnasiet är en utmärkt möjlighet att verka med både spets och bredd. Vår förhoppning är att regionen i framtiden ska förtjäna ställningen som ett nationellt kompetenscentrum inom verktygsområdet, säger stiftelsens ordförande Mats Landén.

Projektet ingår i Jönköping Universitys tioåriga satsning SPARK, en forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapskapsintensiv produktframtagning. 

För mer information, välkommen att kontakta professor Fredrik Elgh, Tekniska Högskolan i Jönköping. Telefon: 036-10 16 72

Ämnen

Kategorier

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 892 mnkr. 

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum