Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Liljedahl Group samarbetar med Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Den 27 till 28 maj är det kick-off för "Liljedahl Academy" på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Syftet är att stödja Liljedahl Groups vision om att vara en av de ledande familjeägda koncernerna i Norden.

Liljedahl Group är en internationell industri- och handelskoncern med verksamhet i Norden, övriga Europa och Kina. Alla bolag har ledande positioner på sina respektive marknader och representerar starka varumärken.

Med Liljedahl Academy vill koncernen under två år förstärka affärsutvecklings- och strategiprocesser, kompetensförstärka samt öka erfarenhetsutbytet mellan koncernens olika delar. Liljedahl Group har satsat 2 mkr och avsikten är att Liljedahl Academy skall utgöra starten för ett långsiktigt och brett samarbete mellan Internationella Handelshögskolan och Liljedahl Group.

Utvecklingsprogrammet är främst för koncernens ledningsgrupper med medverkanden från Sverige, Tyskland, Polen, Slovakien och Norge. Totalt blir det ett fyrtiotal personer som deltar.

— Samarbetet med Internationella Handelshögskolan och möjligheten för vår koncern till ett anpassat ledarutvecklingsprogram är en mycket viktig byggkloss i den fortsatta utvecklingen av Liljedahl Group. Vi tror att vi kan få stor nytta av den specialkompetens som Internatioella Handelshögskolan har och att interaktionen mellan oss och högskolan starkt kan bidra till att utveckla vår konkurrenskraft både nationellt och internationellt, säger Bengt Liljedahl.

Vid första tillfället kommer bland annat Leif Melin, professor i företagsekonomi och föreståndare för forskningscentret CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership), att tala om aktivt ägarskap och Anders Melander, docent i företagsekonomi, talar om strategisk planering.

Pressen är välkommen för intervjuer den 27 maj mellan 9.15 och 10.00 i Gjuterisalen, E1405 (Tekniska Högskolan).

Liljedahl Group består av sju divisioner: Bare Wire, Winding Wire, Steel Wire, Machine Tools, Trucks, Cars och Real Estate. Koncernen omsätter 9 miljarder kronor och har ca 1300 anställda.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 240 anställda och omsätter ca 180 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University

Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum