Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny ämneslärarutbildning startar i Jönköping

Idag kom glädjande besked från Högskoleverket till Jönköping, som innebär att högskolan kan erbjuda den nya ämneslärarutbildningen för årskurs 7-9 och gymnasiet, med start i augusti.

Dagens besked innebär att Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) nu kan erbjuda både den nya grundlärarutbildningen och ämneslärarutbildningen, med start i augusti 2011.

Examensrätten för ämneslärare gäller för årskurs 7-9  med ämnena samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi och för gymnasiet ämnena samhällskunskap, historia och religionskunskap.

- Vår nuvarande lärarutbildning har kommit väl ut i de senaste nationella utvärderingarna och Jönköping har haft en välrenommerad lärarutbildning sedan 1947. Nu kommer vi att fortsätta satsningarna på att göra den nya lärarutbildningen ännu bättre, bland annat genom att ytterligare stärka den vetenskapliga miljön, säger VD Eva Björck-Åkesson.

- Vår ambition är att vi på lite längre sikt ska kunna erbjuda ännu fler ämneskombinationer för ämneslärare, säger Eva Björck-Åkesson.

Studenter som redan påbörjat sin lärarutbildning kommer inte att beröras. Högskolan i Jönköping behåller tills vidare examensrätten för den nuvarande lärarutbildningen.

Det var i april i år, som riksdagen tog beslut om en helt ny lärarutbildning och därefter har man på HLK arbetat intensivt med förberedelserna. Alla lärosäten har fått lämna in ansökningar om examensrätter och dessa har nu granskats av olika bedömargrupper, som utsetts av Högskoleverket.

Beskedet från Högskoleverket är för Högskolan i Jönköping, som är en stiftelsehögskola och s.k. enskild utbildningsanordnare, endast en rekommendation. Beslut tas av regeringen tidigast den 10 februari 2011.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 studenter, cirka 180 anställda och omsätter 178 mkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Relaterade event

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University

Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum