Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny lärarutbildning på väg

I april tog regeringen beslut om en ny lärarutbildning med start hösten 2011 och den 28 juni lämnade Högskolan i Jönköping in ansökan om examensrättigheter.

I februari kom regeringens proposition "Bäst i klassen - en ny lärarutbildning" och i april togs riksdagsbeslut. Den nya utbildningen ska starta hösten 2011 och alla lärosäten som vill ge lärarutbildning måste ansöka om examensrätt.

Högskolan i Jönköping ansöker om följande examensrätter:

  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen; inriktning fritidshem, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt inriktning grundskolans årskurs 4-6
  • Yrkeslärare
  • Ämneslärarexamen årskurs 7-9. Huvudämnen: matematik, engelska, religionskunskap, historia, fysik, kemi, biologi, svenska och samhällskunskap. Biämnen: spanska, tyska, geografi, teknik, bild och idrott.
  • Ämneslärarexamen gymnasiet. Huvudämnen: svenska, samhällskunskap, matematik, engelska, historia, psykologi och företagsekonomi. Biämnen: religionskunskap, fysik, kemi, biologi och naturkunskap.

- Vi började förbereda oss redan då den nya lärarutbildningen kom på tal 2008, säger Eva Björck-Åkesson, vd vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Vi har sedan dess utvecklat forskningsplattformar för att förstärka forskningsbaseringen i lärarutbildningen. Vi har också intensifierat vår samverkan med regionens skolor genom bl.a. Akademin för skolnära forskning och utveckling och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) där vi samarbetar med över tusen partnerskolor. Engagemanget från personalen är imponerande och jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen av en högkvalitativ lärarutbildning.

- Trots tidspressen har vi fått ihop en ansökan som vi kan vara stolta över, säger Sverker Johansson, ställföreträdande vd vid HLK. Den samlade kompetensen vid de fyra fackhögskolorna i Jönköping har gjort det möjligt för oss att bredda utbudet inom lärarutbildningen med nya ämnen som t.ex. företagsekonomi.

Nu vidtar en process där bedömare utsedda av Högskoleverket granskar ansökningarna. Beslut väntas komma i december 2010.

Start hösten 2011

Den nya lärarutbildningen startar hösten 2011. Studenter som påbörjar lärarutbildningen hösten 2010 kommer alltså inte att beröras.

För ytterligare information

Sverker Johansson, ställföreträdande vd, tfn 0730-46 74 32
Information på Högskoleverket.
Lärarutbildningen vid HLK

Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 registrerade studenter, cirka 180 anställda och omsätter 160 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum