Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Ny studie: Lärare splittrade i synen på ”Skolstrejk för klimatet”

Inför FN:s klimatkonferens i Madrid hålls i morgon, fredag den 29 november, ”Skolstrejk för klimatet” samt globala manifestationer i regi av klimatrörelsen ”Fridays for future”. Delar av landets skolor ger eleverna elever fått ledigt för att kunna delta, på andra har elever tvingats strejkat från skolan, alltså uteblivit utan att få ledigt.

En studie vid Jönköping University visar att svenska lärare är splittrade i synen på om elever ska ges ledigt eller ej för ”klimatstrejkandet”. Studien visar också olika syn på lämpligheten att behandla ”Fridays for future” i undervisningen. Samhällsvetenskapliga ämnen ligger i topp på frågan om det är ett lämpligt ämne eller ej.

Resultaten visar på olika uppfattningar, men också osäkerhet bland många lärare om vem som bestämmer om ledighet i den här typen av situationer på deras skola. På frågan om vem de tycker ska bestämma om elever ska få delta i en klimatmanifestation på skoltid svarade flest ”rektor” (40%) följt av ”vårdnadshavare” (25%).

Spännvidden i synen på frågan bland lärarna var stor visade det sig i studiens öppna svar:

”Om man får ledigt för att strejka är det per definition ingen strejk. Som lärare kan jag sympatisera med en skolstrejk, men ger jag eleven ledigt för att strejka fråntar jag samtidigt eleven sin möjlighet att strejka.”

”Detta är en icke-fråga. Det är skolplikt.”

”Detta är ett statement denna generation behöver göra för att få till en förändring.”

På frågan ”Vem bestämmer i praktiken?” var det möjligt att ange fler svar. 21% svarade att de inte vet vem som bestämmer om ledighet för en klimatmanifestation. Bland övriga alternativ angav 41% att rektor bestämmer. Därefter kom ”enskild lärare” (15%) och ”vårdnadshavare” (12%).


”Fridays for future” - ett lämpligt ämne att undervisa i eller ej?

På frågan om hur lämpligt det är att behandla ”Fridays for future” i undervisningen inom olika ämnen är svarsbilden också splittrad. Toppar gör de samhällsvetenskapliga ämnena. Här ansåg en knapp majoritet av lärarna, 52 %, att det är mycket lämpligt att behandla ”Fridays for future” i undervisningen. 8% av lärarna svarade att det inte alls är lämpligt. Därefter kommer naturvetenskapliga ämnen: 39% gav betyget ”mycket lämpligt” och 13% betyget ”inte alls lämpligt”.

Ämnen som engelska och hem- och konsumentkunskap utmärker sig genom att synen på lämpligheten att undervisa om ”Fridays for future” i dessa ämnesområden är kraftigt polariserad bland lärarna.

Studien genomfördes som en enkät till lärare och rektorer i Sverige. 1 098 personer svarade. Resultaten visar också att en stor majoritet av de som svarat, anser att det är ”mycket lämpligt” att undervisa om klimatfrågan i allmänhet i skolan.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Per Askerlund, docent vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, per.askerlund@ju.se 070-536 40 48
  • Ellen Almers, docent vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, ellen.almers@ju.se 070-798 74 05

Ämnen

Taggar

Regions


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt

Hanna Vinborg

Hanna Vinborg

Presskontakt Avdelningschef Kommunikationsavdelningen +46 36 10 10 78
Rebecka Ottosson

Rebecka Ottosson

Presskontakt Kommunikatör Jönköping University/rektorskansli, Jönköping University Entreprise 036-10 11 06