Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny studie visar: Så gick det till när tv och radio centraliserades till Stockholm

Vilka var drivkrafterna bakom den decentralisering som skedde av radio och tv i Sverige på 1970- och 1980-talen? Och varför tog denna tvärt slut och vändes i en centralisering på 1990-talet?

Dessa frågor ställs och besvaras i ett licentiatarbete med rubriken "Sveriges radio och tv – eller Stockholms?" som läggs fram på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping fredagen den 7 maj.

Författare är Anette Carlsson, tidigare producent och distriktschef vid Sveriges Television, som de senaste åren varvat sitt journalistiska arbete med forskning och författande.

Den utveckling mot en centralisering som inleddes på1990-talet har fortsatt och förstärkts under 2000-talet. Idag är etermediekoncentrationen till Stockholm kompakt. Här fattas alla viktiga beslut, här har alla gamla och nya tv-och radiokanaler sina huvudkontor – till skillnad från i Danmark och Norge där TV 4:s motsvarigheter är placerade utanför huvudstaden, i Odense respektive Bergen.

Boken bygger på ett mycket omfattande källmaterial i form av interna och externa dokument, litteratur och intervjuer. Anette Carlsson har själv intervjuat ett 40-tal radio- och tv-chefer, politiker och andra nyckelpersoner.

Licentiatarbetet läggs fram i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Handledare har varit professorerna Lars-Åke Engblom och Karl Erik Gustafsson. Opponent vid fredagens licentiatseminarium är fil dr Sune Tjernström, Linnéuniversitetet.

_________________

Licentiatseminariet äger rum fredagen den 7 maj 2010 kl 13 i sal Hb116 (entréplan), Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

För ytterligare information kontakta
Anette Carlsson, tfn 031-40 60 74, 0708-40 64 00
Lars-Åke Engblom, tfn 0708-79 62 79
Karl Erik Gustafsson, tfn 0707-80 06 01

Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 registrerade studenter, cirka 170 anställda och omsätter 160 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum