Gå direkt till innehåll
Fotograf: Patrik Svedberg
Fotograf: Patrik Svedberg

Pressmeddelande -

Nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpingsregionen

Myndigheten för Yrkeshögskolan har den 29 januari beviljat Jönköping University 9 nya yrkeshögskoleutbildningar. Det innebär att högskolan från och med hösten 2019 har totalt 27 yrkeshögskoleutbildningar.

Utbildningarna kommer att bedrivas av Jönköping University i nära samarbete med arbetslivet, kommuner och branschorganisationer.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att starta nio nya yrkeshögskoleutbildningar under hösten. Vi har länge bedrivit ett systematiskt samverkansarbete med regionens arbetsliv för att i nära samverkan mellan aktörerna bidra till regionens kompetensförsörjning. Dessa utbildningar beviljas utifrån sin relevans för det anställande arbetslivet, något som vi lyckats väl med, säger Mats Kihlman, ansvarig för yrkeshögskoleutbildningarna på Jönköping University.

Samtliga utbildningar är efterfrågade av regionens näringsliv och utvecklade i nära samarbete med branschorganisationer och företag. På så sätt är utbildningarna direkt utformade för att bidra till regionens kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

– De här utbildningarna är ett bra exempel på hur högskolan och regionens näringsliv kan samarbeta för att tillsammans tillgodose regionens kompetensbehov. Utbildningarna är lokalt förankrade och består av såväl skolförlagd som arbetsplatsförlagd utbildning. Minst 25 % av utbildningstiden sker som LIA-praktik på ett företag, vilket ger de studerande goda förutsättningar för branschkontakter och insikt i yrkesrollen vilket i sin tur ger mycket goda möjligheter till anställning. Inom yrkeshögskolan har 9 av 10 jobb året efter examen, säger Mats Kihlman.

Följande nya YH-program har Jönköping University beviljats:

Fastighetsingenjör

Fältservicetekniker - Mobila arbetsmaskiner

Ortopedtekniker

Process- och automationsingenjör

VA-projektör

Webbutvecklare .NET

Verktygsteknik

Visualisering av arkitektur

Visualisering av rum, inredningar och produkter

Mer information/kontaktMats Kihlman
Avdelningschef för yrkeshögskolan, Jönköping University

036 - 10 15 20

Ämnen

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816

Sofia Stenberg

Presskontakt Ledningskommunikatör Jönköping University, rektorskansli 036-101566

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum