Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt samarbete mellan västsvenska teknikutbildningar

Informationsansvarig Christina Almgren 2005-09-30 Tfn. 036-15 76 83, Mobil 0768-78 79 99 Pressmeddelande från Ingenjörshögskolan Tre högskolor i Västsverige startar ett samarbete med målet att förenkla studenters rörlighet mellan tekniska utbildningar. Chalmers, Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Jönköping och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla* har nyligen undertecknat ett avtal där de förbinder sig att samverka inom grundläggande högskoleutbildning. Det ska bli enklare för studenter att gå vidare och knyta an till en påbyggnadsutbildning som leder till civilingenjör-, magister- eller en framtida masterexamen på någon av högskolorna. Idag är det oftast möjligt, men ibland krångligt att bygga vidare på studier vid en annan högskola än den där man tagit examen. – Vi vill uppmuntra ett flöde mellan lärosätena utifrån Bolognadeklarationens idéer. Nu har vi ett grundläggande ramavtal mellan intresserade högskolor och ska fortsätta med att utforma och anpassa vissa program till varandra så att studenterna verkligen kan få möjlighet till den rörlighet som är tänkt, säger Peter Olsson, vicerektor med ansvar för grundutbildning på Chalmers. Närmast påbörjas arbetet med att stämma av programmen. Ett av målen är att högskoleingenjörer ska kunna antas till minst en påbyggnadsutbildning vid någon av de andra högskolorna, antingen genom kompletterande studier på högst 20 poäng eller genom att välja kurser under den grundläggande utbildningen. Genom denna anpassning och de tydligare övergångsreglerna för studenternas möjliga val hoppas högskolorna också höja intresset för teknikstudier i stort. Tanken är dessutom att göra en samlad ansats för att utnyttja resurserna och stärka utvecklingen inom vissa profiler, där högskolorna har gemensamma beröringspunkter. Fotnot: Regeringens högskoleproposition våren 2005 innehöll förslaget att inrätta masterexamen även i Sverige från och med 2007, samt att även behålla magisterexamen. Chalmers tekniska högskola utbildar ingenjörer inom en mängd områden. Utbildningarna omfattar civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, teknologie kandidatprogram, magisterprogram, sjökaptensprogram, sjöingenjörsprogram och tekniskt basår. Chalmers lanserade 2004 ett nytt system i två steg för civilingenjörs- och arkitektutbildningar, där samtliga avslutningar kallas masterprogram. 2007 börjar de första studenterna i det nya systemet på avslutande masterprogram. Läs mer om Chalmers och utbildningssystemet på: www.chalmers.se Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Jönköping utbildar högskoleingenjörer och teknologie kandidater inom områdena byggnads-, data-, elektro-, kemi- och maskinteknik samt industriell organisation och ekonomi. Teknologie magisterprogram ges inom data-, elektro- och maskinteknik samt industriell organisation och ekonomi. Övriga utbildningar är magisterutbildningar med ämnesbredd, tvååriga högskoleprogram och tekniskt basår. Läs mer om Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Jönköping på: www.ing.hj.se Högskolan i Trollhättan/Uddevalla utbildar ingenjörer inom områdena elkraftsteknik, lantmäteriteknik, maskinteknik, mekatronik, robotteknik och simuleringsteknik. Utbildningarna omfattar högskoleingenjörsprogram/teknologie kandidat, magisterprogram, kortare yrkesinriktade program och tekniskt basår. • Högskolan i Trollhättan/Uddevalla byter namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Läs mer om Högskolan i Trollhättan/Uddevalla på: www.htu.se Kontaktpersoner: Chalmers Peter Olsson, vicerektor med ansvar för grundutbildning, tel: 031-772 15 25 E-post: peter.olsson@chalmers.se Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Jönköping Jörgen Birgersson, utbildningschef, tel. 036-15 76 80, 0708-14 29 70 E-post: jorgen.birgersson@ing.hj.se Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Anita Hansbo, vicerektor, tel: 0520-47 51 36, 0733- 97 51 36 E-post: anita.hansbo@htu.se

Ämnen


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum