Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

På väg mot en medieforskning med praktisk tillämpning

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping kommer att för andra gången hålla den internationella konferensen Towards a Practice-Based Media and Journalism Research.

Datum:17-18 oktober 2013

Plats: sal He 102

Konferensen belyser behovet av praktisk tillämpning inom medieforskningen, av att knyta an forskningsresultat till de praktiska problem mediebranschen möter. Konferensen samlar en imponerande samling internationella mediechefer, redaktörer och framstående medieforskare.

Medieforskningen behöver skifta fokus. För att möta medieproducenternas behov behöver man applicera teorin på verkligheten och bedriva kritisk forskning som inte bara beskriver hur verkligheten ser ut för medieproducenterna utan också ger dem bra grunder att fatta väl underbyggda beslut. Medieproducenter och medieforskare bör alltså samarbeta för att överbrygga klyftan mellan medieteori och praktik.


Att nå över denna klyfta är en knepig uppgift av flera skäl. Framförallt eftersom alla medieforskare inte närmar sig sin forskning från samma håll. Det finns skillnader mellan hur olika medieforskare uppfattar teori och teorins förhållande till praxis. Eftersom teorin i många mediestudier ansetts vara viktigare än den praktiska tillämpningen av den, har den praktiska tillämpningen blivit något som bara gäller medieproducenterna.

Konferensen undersöker hur praktiker och akademiker kan arbeta tillsammans, bygga upp ett ömsesidigt förtroende, lära av varandra och engagera sig i gemensamma projekt. Därigenom kan man hitta möjligheter för praktisk tillämpning av teori och öka allmänhetens medvetenhet om den avgörande roll medierna spelar i världen i dag.

Bekräftade talare är:


1. Matthew Eltringham (BBC)
2. David Elstein ( grundare och tidigare vd för Storbritanniens Channel Five )
3. Masood Yazdani ( chef , Intellect Ltd )
4 . Meron Medzini ( tidigare chef för Israeliska regeringens presstjänst )
5 . Mustafa Barghouthi ( Palestine National Initiative )
6 . Nazar Daw ( Sky News )
7 . Marcela Pizarro ( Al Jazeera English )
8 . Sarah Niblock ( professor i journalistik , Brunel University , London )
9 . Michal Krzyzanowski ( professor i medie -och kommunikationsvetenskap , Örebro universitet )
10 . Colleen Cotter ( professor i journalistik, Queen Mary University , London )
11 . Åke Pettersson ( Sveriges Radio )

För frågor och information , vänligen kontakta

Susanne Smithberger
susanne.smithberger @ hlk.hj.se
Telefon : +46 36 10 14 37
Mobil : +46 761 061 601

eller

Leon Barkho 
leon.barkho @ hlk.hj.se
Telefon : +46 36 10 13 99
Mobil : +46 735 636 403


Ämnen

Kategorier


Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 4.500 studenter, cirka 135 anställda och omsätter 182 mkr (2012).

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum