Gå direkt till innehåll
Prisutdelning för studenter som hjälpt ett företag

Pressmeddelande -

Prisutdelning för studenter som hjälpt ett företag

Onsdag den 13 mars delas Expanding Markets Award ut till en grupp studenter på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

Stipendiet ges till den bästa lösningen för hur ett svenskt företag kan marknadsföra sina produkter internationellt. Det delas ut i samarbete med Business Sweden, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund och ALMI.

Fredagen den 13 mars 2014 kl. 13.00

Plats: Orangeriet, Högskolan för Lärande och Kommunikation

Hösten 2010 inleddes ett samarbete mellan JIBS och Business Sweden, The Swedish Export Credit, Agency (EKN), The Swedish Export Credit Corporation (SEK), Swedfund och Almi för att i en kurs ge studenterna bättre förståelse för hur internationella affärer kan bedrivas i praktiken. De exportfrämjande organisationerna har ställt upp som föreläsare i kursen för att beskriva på vilket sätt de kan bistå svenska företag i sitt internationaliseringsarbete.

Kursen uppgraderades hösten 2011 till mastersnivå, Advanced International Marketing, Trade and
Export Management. Över 50 studenter från mer än 12 länder har i årets kurs samarbetat med 14 svenska företag för att bedöma hur marknadsföringen av deras produkter kan se ut på olika marknader.

Den 12-13 mars avslutas kursen med en redovisning inför en ”styrelse” med representanter från de exportfrämjande organisationerna och JIBS. Stipendiet Expanding Market Award delas ut till bästa studentgrupp i samband med kursens avslutning.

Ämnen

Taggar


Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på tre centrala teman: Entreprenörskap, förnyelse och ägande. Internationella Handelshögskolan har cirka 1600 registrerade studenter, ca 130 anställda och omsätter ca 173 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816

Sofia Stenberg

Presskontakt Ledningskommunikatör Jönköping University, rektorskansli 036-101566

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum