Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Professor Paul Batalden – världsledande pionjär inom hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete knyts till Jönköping

Professor Paul Batalden, läkare och pionjär inom sjukvårdens kvalitetsutveckling, börjar i höst som professor på deltid vid Hälsohögskolan i Jönköping med placering i nybildade Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Paul Batalden personifierar förbättringskunskapens intåg i hälso- och sjukvårdssektorn.

Utifrån sitt arbete som barnläkare och chef, och sina personliga kontakter med W. Edwards Deming – en av kvalitetsrörelsens arkitekter – introducerade Batalden detta kunskapsområde i sjukvården redan på 1980-talet. Han har sedan dess verkat för att sprida och vidareutveckla användningen av dessa kunskaper i hälso- och sjukvården och fått ett stort internationellt genomslag, inte minst i Jönköpingstrakten. Hans arbete ligger också till grund för Socialstyrelsens vägledningar; God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (2006) respektive God kvalitet i socialtjänsten (2008).

De senaste 15 åren har Paul Batalden varit chef för the Center for Leadership and Improvement vid The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice (TDI), New Hampshire, USA, som för närvarande är nära involverat i det reformarbete för amerikansk sjukvård som drivs av Obama-administrationen. Batalden var också med om att starta the Institute for Healthcare Improvement som sedan starten leds av hans barnläkarkollega Don Berwick vid Harvard University. Batalden och hans medarbetare vid TDI har under åren utvecklat ett nära samarbete med Landstinget i Jönköpings län. Nyligen befästes detta genom ett samverkansavtal mellan TDI, Landstinget och Högskolan i Jönköping.

Högskolan, landstinget, kommunerna och ett antal andra partners har tillsammans med just Paul Batalden och The Dartmouth Institute utformat en masterutbildning i ledarskap och förbättring inom hälsa, vård och omsorg, som startat vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, nu i höst med stöd av KK-stiftelsen. Åttiofem sökande vittnar om en populär och efterfrågad utbildning på avancerad nivå, totalt antar man 40 studenter varje år. Paul Batalden medverkar aktivt i utbildningen och deltar i den kontinuerliga vidareutvecklingen av programmet tillsammans med forskare, lärare och andra intressenter vid Jönköping Academy.

Paul Batalden ser fram emot samarbetet med sina svenska kollegor: “I'm delighted to be able to help open this new Academy and the program of learning that will bring the university and the health care system closer together. I have great respect for what these visionary leaders have created. This new program will focus on the design and re-design of health care, because we know that "every system is perfectly designed to get the results it gets" and if we want better health care, we must work on the design. ”

”Det är en otroligt viktig nyckelrekrytering för den starka utvecklingen av forskning och utbildning inom hälsoområdet som nu sker i Jönköping. Ingen, varken i Sverige eller internationellt kan prata om kvalitetsförbättring i vården utan att hänvisa till Paul Bataldens teoretiska grunder och hur det omsätts i praktisk handling. Det säger inte lite!” säger vd Gerd Ahlström vid Hälsohögskolan i Jönköping.

”Paul Batalden är den starkaste moderniseringskraften i europeisk hälso- och sjukvård. Hans förmåga att formulera problem till möjligheter, att ge människan ett utrymme och att sätta samarbetet i fokus har gett Landstinget i Jönköpings län oerhört mycket. Att utveckla en akademi i kvalitetsutveckling tillsammans med Paul Batalden känns både hedrande och så utvecklande”, säger Göran Henriks, utvecklingschef vid Landstinget i Jönköpings län.

”Akademin koncentrerar sig kring vård och omsorg, men eftersom det är inom området kvalitetsförbättringar har verksamheten ett fokus som är intressant för alla förvaltningar i kommunen. Genom den nya masterutbildningen som tas fram tillsammans med Paul Batalden och Dartmouth Institute, har vi möjlighet att öka fokus på hur man som medarbetare och chef också kan arbeta med att förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet”, säger Stefan Österström, utvecklingschef vid socialförvaltningen i Jönköpings kommun.

”Det är inte varje dag man lyckas locka en världsauktoritet. Jag vet att Paul, med sina skandinaviska rötter, är mycket intresserad av befolkningsperspektivet på hälsa, vård och omsorg som framgångsrikt präglar såväl praktik som forskning här i Jönköpingstrakten och som är en sådan utmaning i det amerikanska samhället. Det är en stor förmån för oss på Högskolan, i kommunerna och landstinget att få bedriva forskning, undervisning och utveckling tillsammans med en så lysande lärare och tänkare som Paul Batalden”, framhåller Johan Thor.

För mer information, kontakta:
Johan Thor, föreståndare på Jönköping Academy, mobil 076-788 12 27

Pressbild för fri användning – www.hj.se/pressbild

The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett samverkansinitiativ mellan Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län samt länets tretton kommuner med fokus på forskning och utbildning i förbättringskunskap och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum