Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regeringen beviljar Högskolan i Jönköping extra medel för teknisk forskning

Högskolan i Jönköping har tilldelats 15 miljoner i extra resurser för teknisk forskning av regeringen. Enligt regeringens beslut ska Kammarkollegiet snarast utbetala pengarna som under en övergångsperiod ska finansiera högskolans tekniska forskning som byggts upp med inriktning mot industriell produktframtagning med särskild inriktning på små och medelstora företag.

- Detta är väldigt glädjande! Regeringen visar i handling att den förstår vikten av och stöder vår unika profil, industriell produktframtagning i samverkan, inriktad på i synnerhet små och medelstora företag, även om det just nu bara är möjligt att ge oss ett tillfälligt stöd. För JTH betyder det att vi får möjlighet att gå in i det nya forskningsfinansieringssystemet med vind i seglen, trots att den forskningsfond som byggt upp JTH nu trappar ned, säger Peter Olsson, vd Tekniska Högskolan (JTH).

Högskolan i Jönköping har tidigare i höst fått en av de största procentuella ökningarna av forskningsanslag i regeringens forskningsproposition. De extra medlen till teknisk forskning behövs för att täcka det glapp i forskningsresurser som har uppstått då övergången till regeringens nya resursfördelningssystem försenats. Högskolan skickade i maj en förfrågan till regeringen om extra forskningsmedel på 30 miljoner.

- Vi ser dagens besked från regeringen som ett erkännande av den forskningsverksamhet som byggts upp genom i huvudsak regional finansiering. Forskningspropositionens förslag ger därtill förbättrade möjligheter att få examensrätt för doktorsexamen inom utvalda teknikområden, säger Thomas Andersson, rektor Högskolan i Jönköping.

Tekniska Högskolan (JTH) bildades i samarbete med Chalmers och KTH med ett genuint stöd av det privata näringslivet, den offentliga sektorn i Jönköpings län och högskolan. JTH-projektets mål är att JTH, som är landets tredje största utbildare av högskoleingenjörer efter KTH och Chalmers, ska erhålla teknisk doktorsexamensrätt senast 2009.

JTH har kunnat bygga upp forskning och forskarutbildning till en nivå om 50-60 miljoner per år tack vare en basfinansiering genom högskolans forskningsfond i avvaktan på att staten tar över basfinansieringen. Forskningsfonden omfattar cirka 210 miljoner under nioårsperioden 2002-2010 och finansieras med lika delar av näringslivet, den offentliga sektorn i Jönköpings län samt högskolan.

- Jag vill uttrycka min uppskattning för det starka och konkreta stöd vi fått av det privata näringslivet och den offentliga sektorn i regionen genom Landstinget, Regionförbundet, Länsstyrelsen och länets kommuner. Ett tack också till våra speciella samarbetspartners Chalmers och KTH som i avsiktsförklaringar, avtal och konkret samarbete stöder JTH:s forskning. Utan dessa aktörer hade vi inte haft någon teknisk högskola i Jönköping, säger Thomas Andersson.

Läs mer om JTH-projektet och forskningsfonden på www.jth.hj.se/doc/2504

Ytterligare information lämnas av:
Thomas Andersson, rektor Högskolan i Jönköping, tfn 036-10 10 01
Peter Olsson, vd Tekniska Högskolan, tfn 036-10 15 20


Referenslänk: Läs pressmeddelandet

Ämnen

Regioner


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum