Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SATSNING PÅ FRAMTIDENS LEDARSKAP I MEDELSTORA FÖRETAG

Medelstora företag behöver fler unga ledare. Därför satsar Internationella
Handelshögskolan i Jönköping på en ny Executive Masterutbildning för dessa
ledare och företag. Satsningen ingår i Nuteks pilotprogram ²Medelstora
företag i förändring². Nutek medfinansierar utbildningen med fem miljoner
kronor under en tvåårsperiod. Utbildningen beräknas starta hösten 2009.

Tidigare studier från Nutek visar att medelstora företag har svårt att locka
yngre personer till ledningsfunktioner. Unga kompetenta och
tillväxtorienterade medarbetare är en bristvara i såväl små som medelstora
företag. Att kombinera den befintliga ledningens erfarenhet med ny kompetens
och ny energi kan i många fall få dessa företag att fånga nya
tillväxtmöjligheter och nya internationella marknader.

Medelstora företag med tillväxtambitioner har generellt ett behov av att
stärka ledningskapaciteten och internationella affärsutvecklingsförmågan.
Nutek och Internationella Handelshögskolan i Jönköping vill främja den
utvecklingen.

- Anledningen till samarbetet är att skolan på ett framgångsrikt sätt skapar
aktuella och behovsmotiverade utbildningslinjer med internationellt
perspektiv som prioriterar entreprenörskap och främjar små och medelstora
företags utveckling, säger Anneli Sjögren, direktör för nationella program
på Nutek.

- Vi vet genom våra kontakter med målgruppen att behovet av framtida
ledningskompetens och internationell affärsutvecklingsförmåga inom
medelstora företag är stort och avgörande för deras framtida tillväxt, säger
Niclas Adler, vd och akademisk ledare vid Internationella Handelshögskolan i
Jönköping.

Nuteks program för utveckling av medelstora företag syftar till att
förbättra förutsättningarna för medelstora företag att fatta strategiska
beslut och därmed främja företagens affärsmöjligheter. Programmet pågår
under perioden 2008-2010.

Ytterligare information:
Lars-Håkan Jansson, programansvarig Nutek, 08-681 9512, 0733-220 686
Niclas Adler, vd Internationella Handelshögskolan, 036-101901, 076-1181901

Ämnen

Regioner


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum