Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sökande till Högskolan i Jönköping ht 2007

I år har 89 procent anmält sig till kurser och program via webbplatsen studera.nu, totalt är det ca 259 300 personer. Jämfört med 2006 är skillnaden att studenterna söker till ett gemensamt antagningssystem för både kurser och program (tidigare gällde lokal antagning för kurser). Antalet sökbara anmälningsalternativ är maximerat till 20. Det innebär att årets siffror från VHS inte är helt jämförbara med tidigare års siffror eftersom fristående kurser nu ingår i statistiken. Till Högskolan i Jönköping är det totalt 14 219 sökande, enbart till program är det 9 135, till kurser 4 622 och 462 som söker både program och kurser. Dessutom tillkommer 1 591 internationella sökande till grundutbildningsprogram på Internationella Handelshögskolan och de ingår inte i statistiken från VHS. Antalet förstahandsansökningar till höstens grundutbildningsprogram vid Högskolan i Jönköping har minskat med 4,8 procent. Motsvarande för hela riket är en minskning med 7 procent. Högskolan följer den vikande trenden, men minskar mindre än rikssnittet. Siffrorna är inte definitiva eftersom många sökande kommer in med efteranmälningar ända fram till starten i augusti. Högskolans mest populära program är Grafisk design och Webbutveckling med 4,5 förstahandssökande per plats, tätt följt av Socionomprogrammet med 4,3 och Programmet International Management, som ges på engelska med 2,4 förstahandssökande per plats. Hälsohögskolan (HHJ) Söktrycket till Hälsohögskolan är fortsatt högt vilket är glädjande med tanke på att antalet platser har utökats på våra utbildningsprogram. Totalt har vi 727 förstahandssökande (4593 sökande totalt) till våra grundutbildningar. Detta innebär i snitt 2,4 förstahandssökande per plats. Alla program ser ut att bli välfyllda till höstterminen. Flest sökande har precis som tidigare Socionomprogrammet med 258 förstahandssökande till 60 platser. Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Söktrycket är oförändrat när det gäller förstahandssökande till HLK: s programutbildningar jämfört med föregående år. Till lärarutbildningen kan man på HLK se en minskning av antalet sökande till campusutbildningarna, men ett ökande intresse för distansutbildningarna. Ett minskat intresse för lärarutbildningen ser ut att vara en nationell trend. Detta är oroväckande med tanke på Skolverkets beräkningar att ca 36.000 lärare går i pension de närmaste sju åren. Dessutom saknar idag enligt Skolverket 18 procent av lärarna behörighet, vilket motsvararca 20.000 heltidstjänster. På HLK hoppas man nu att regeringens stora satsning på det s.k. Lärarlyftet ska bidra till att öka intresset för lärarutbildningarna och höja läraryrkets status. Intresset för HLK:s Medie- och kommunikationsvetenskapliga program är fortsatt stabilt och HLK har nu flest sökande nationellt jämfört med motsvarande utbildningar vid andra lärosäten. Tekniska Högskolan (JTH) Tekniska Högskolan behåller sitt goda söktryck på de två och treåriga programmen. Söktrycket till de tvååriga programmen har dock ökat medan de treåriga minskat i motsvarande grad. Totalt har 800 studenter i första hand valt tekniska utbildningar på grundnivå. Intresset för att bli byggnadsingenjör är stort även i år. Störst intresse har dock visats de tvååriga programmen med datateknisk inriktning, speciellt den med inriktning Grafisk design och webbutveckling som har fått en dubblering av antalet sökande. Internationella Handelshögskolan (IHH) Internationella Handelshögskolan har hållit ställningarna för sina grundutbildningar även i år. Programmen med högst söktryck är International Management, Civilekonomprogrammet i företagsekonomi och Affärsjuristprogrammet. Det internationella intresset för våra utbildningar som ges på engelska är stort. Inte minst är det roligt att konstatera att våra studentrekryteringsinsatser i Europa resulterat i många kvalificerade sökande från en rad länder som först nu har upptäckt oss. Fristående kurser Högskolan i Jönköping erbjuder ca 400 fristående kurser. Till hösten sökte 3 196 i första hand jämfört med 3 573 förra året. Högskolan för lärande och kommunikation har i år ett större utbud av fristående kurser och söktrycket varierar mycket mellan kurserna. Den mest sökta kursen är en distanskurs i Digital bildbehandling med 992 förstahandssökande. Så många som möjligt av alla behöriga sökande till denna kurs kommer att erbjudas en plats. Föreläsningarna spelas in i HLK:s specialbyggda distansstudio och studenterna följer kursen via webben. Masterutbildningar Högskolan i Jönköping erbjuder 17 nya masterprogram varav 10 som ges på engelska. Högskolan har fått 1170 internationella ansökningar och 452 svenska. (Källa: VHS snabbstatistik) För ytterligare upplysningar kontakta gärna: Oskar Pollack (HHJ) tfn 036-10 11 88 John Ahlnér (JTH), tfn 0708-15 76 66 Kristina Hugander (IHH), tfn 036-10 17 20 Gunnar Gunnarsson (HLK) tfn 036-10 15 02 , 070-530 95 75 Gerd Engström, chef antagningen, tfn 036-10 10 51, 0709-95 26 76

Ämnen

Regioner


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum