Gå direkt till innehåll
Karl Hammar, universitetslektor på Tekniska högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), har utvecklat standarden RealEstateCore för smarta byggnader, som används av Microsoft, Vasakronan och Akademiska Hus.
Karl Hammar, universitetslektor på Tekniska högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), har utvecklat standarden RealEstateCore för smarta byggnader, som används av Microsoft, Vasakronan och Akademiska Hus.

Pressmeddelande -

Standard för smarta byggnader från Tekniska Högskolan vid Jönköping University används av Microsoft

Karl Hammar, universitetslektor på Tekniska högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), har utvecklat standarden RealEstateCore för smarta byggnader, som landets två största fastighetsbolag Vasakronan och Akademiska Hus har driftsatt i hela sina fastighetsbestånd. Även Microsoft har valt RealEstateCore när de bygger om sitt företagshögkvarter i USA.

Mängden data som hanteras inom byggnader ökar ständigt för att styra saker som luftkonditionering, belysning, värme och åtkomstkontroll. RealEstateCore organiserar den datamängden för att optimera driften av fastigheter så att de blir mer energieffektiva och miljövänliga.

– Med RealEstateCore kan vi integrera data i byggnaderna på ett helt nytt sätt och därigenom få en samlad nytta av alla tidigare oberoende sensorsystem som sitter i ett hus. Det gör att vi kan utnyttja lokalerna och styra systemen bättre, utan att behöva byta ut en massa monterad utrustning, säger Karl Hammar.

Det kan handla om att olika system för temperatur, ventilation eller belysning i ett rum regleras beroende på hur mycket rummet utnyttjas och att den informationen är läsbar och användbar inte bara för fastighetsingenjörer, utan även för hyresgäster via webbsystem och appar.

Bert van Hoof, Partner Group Program Manager, Azure IoT på Microsoft, betonar att RealEstateCore-ontologin förenklar utvecklingen av Smart Building-system.

– Vårt samarbete med Karl Hammar och Jönköping AI Lab har varit exemplariskt. Vi ser fram emot att fortsätta det här samarbetet när vi tar itu med de kvarstående utmaningarna inom Smart Buildings-domänen, säger han.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Kontakter

Daniel Sjödahl

Daniel Sjödahl

Kommunikatör Tekniska Högskolan 036-10 19 47
Salem Seifeddine

Salem Seifeddine

Forskningschef på Tekniska Högskolan vid Jönköping University 036-10 16 62
Karl Hammar

Karl Hammar

Avdelningschef på avdelningen för datavetenskap på Tekniska Högskolan vid Jönköping University 036-10 16 11

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum