Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor satsning på samarbete mellan länets kommuner och lärarutbildningen

Torsdag den 25 augusti 2011 invigs den nya samarbetsorganisationen RUC (Regionalt utvecklingscentrum) i Jönköpings län. Huvudsyftet med den nya organisationen är att höja kvaliteteten både i lärarutbildningen och i kommunernas skolverksamhet.

Invigningen sker torsdagen den 25 augusti på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping med början kl. 17.00.

Program

Kl 17.00  • Inledning – HLK:s Vd Eva Björck-Åkesson
  • Presentation av RUC-Jönköping –  Förvaltningschef Hans Svensson, Vetlanda
  • Introduktion av RUC- utvecklingsledare – Fausto Callegari
  • Akademin för skolnära forskning – professor Tomas Kroksmark
  • Kommundoktoranderna – Åsa Hirsh/Rebecka Sädbom 
  • VFU – utbildningschef Stefan Engberg
  • Forskarskola i Learning Studies – professor Ulla Runesson
  • Uppdragsverksamheten – uppdragsansvarig Jörgen Svedbom
  • Frågor och diskussion – leds av en representant för vardera kommun och HLK.
18.30  Middag i Orangeriet.

Kort om RUC

Jönköpings läns kommuner och HLK har enats om ett nära samarbete med syfte att höja kvaliteten i både lärarutbildningen och i kommunernas skolverksamhet.

Tidigare har samarbete mellan HLK och länets kommuner skett bl.a. i en organisation kallad Puls. Eftersom samverkan under senare år intensifierats och nya avtal tillkommit har man nu beslutat att inkludera alla former av samverkan i ett enda avtal och bilda en helt ny organisation - ett Reginalt Utvecklingscentrum (RUC).

Enligt Skollagen skall skolans verksamhet ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. RUC i Jönköpings län strävar efter att utveckla en sådan skolverksamhet genom en samverkan mellan HLK och kommunerna kring praktiknära skolforskning och vetenskapligt baserad skolutveckling.

I samarbetet ingår bl.a. verksamhetsförlagd utbildning (VFU), kompetensutveckling och ett projekt med forskarutbildning för lärare, s.k. Kommundoktorander.

För att stimulera, samordna och utveckla verksamheten har fr.om. den 1 augusti en utvecklingsledare för RUC - Fausto Callegari - anställts.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 registrerade studenter, cirka 180 anställda och omsätter 178 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum