Gå direkt till innehåll
Tekniska Högskolan satsar stort på livslångt lärande

Pressmeddelande -

Tekniska Högskolan satsar stort på livslångt lärande

I inget annat län har industrin en större betydelse för den regionala ekonomin än Jönköpings län. Med global konkurrens ställs höga krav på företagen att ligga i framkant i utveckling när det gäller produkter och tjänster med högt kunskapsinnehåll, effektiv produktion och höga förädlingsvärden. Eftersom utvecklingstakten är snabb blir möjligheten till livslångt lärande i form av kontinuerlig kompetensutveckling för yrkesverksamma allt viktigare.

Helt i linje med detta får nu Tekniska Högskolan vid Jönköping University, med stöd av KK-stiftelsen, möjligheten att satsa stort på att utveckla utbildningsprogram och infrastruktur för ett livslångt lärande i nära samverkan med industrin i Jönköpingsregionen.

KK-stiftelsen godkände i förra veckan inte mindre än två nya projekt inom programmet Expertkompetens för Innovation, Premium och Smarter 2.0, där Tekniska Högskolan samarbetar med andra lärosäten i Sverige att utveckla utbildningar av yrkesverksamma. Projekten innebär i praktiken att ett 20-tal kurser kommer utvecklas inom områdena innovativ produktionsutveckling (premium) respektive AI, artificiell intelligens (Smarter 2.0), vilka kommer erbjudas industriföretagen med start redan i år.

Premium - Professional Education for Manufacturing Innovation - är en unik satsning där näringslivet själva kommer att vara med och utforma kurserna för att skapa ett så relevant innehåll som möjligt för industrins behov idag. Projektet drivs i samarbete med Mälardalens högskola. Smarter 2.0 är en satsning på AI-utbildningar för yrkesverksamma som genomförs i samarbete med Örebro Universitet samt Högskolan i Skövde och som kompletterar Tekniska Högskolans övriga AI-satsningar på ett bra sätt. AI är en mycket transformativ teknologi, vilket gör det viktigt att handla snabbt när det gäller att öka näringslivets och de yrkesverksammas kunskap om AI.

Dessa båda projekt kompletterar också andra, redan pågående satsningar vid Tekniska Högskolan som till exempel Gjutmagistern, som erbjuder program och kurser som till stor del sker på distans vilket ger möjlighet att kombinera arbete och studier på ett effektivt sätt.

– Vi är mycket stolta över att ha fått möjligheten att satsa ytterligare på det livslånga lärandet genom de nya projekten som KK-stiftelsen beviljat. Detta hjälper oss i vårt strategiska arbete att i samverkan med näringslivet säkerställa rätt kompetensförsörjning till svensk industri, säger Ingrid Wadskog, vd på JTH.

Tekniska Högskolan har under de senaste åren varit inne i en mycket expansiv fas och samarbetet med regionens näringsliv har intensifierats genom ett stort antal gemensamma samverkansprojekt inom både utbildning och forskning. Genom Premium och Smarter 2.0 ges nu tillfälle att ta ett stort kliv även kopplat till det livslånga lärandet genom kompetensutveckling för yrkesverksamma. En tydlig skillnad mellan de yrkesverksamma studenterna och andra studenter är det fokus på problemlösning de yrkesverksamma har. De har klart för sig vilka utmaningar och problem de behöver lösa redan när de börjar sin utbildning – och det tar med sig detta in i lärosalen för att hitta lösningar på dessa specifika problem och utmaningar.

– De här utbildningarna är ett bra exempel på hur högskolan och regionens näringsliv kan samarbeta för att tillsammans tillgodose regionens kompetensbehov. Detta blir en viktig del i utvecklingen av Tekniska Högskolan och vår forsknings- och utbildningsmiljö SPARK, som drivs i samarbete med Jönköping Universitys partnerföretag och har fokus på kunskapsintensiv produktframtagning, säger Ingrid Wadskog.

Kontakt: Ingrid Wadskog, 036-10 16 50, ingrid.wadskog@ju.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 500 registrerade studenter, 850 anställda och omsätter 900 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum