Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vad innebär meningsfullt lärande i skolan för ungdomar på särskilda ungdomshem?

Universitetslektor Martin Hugo vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping har av Statens Institutionsstyrelse (SIS) tilldelats 2,1 miljoner kronor till en forskningsstudie som handlar om hur man kan förbättra skolsituationen för ungdomar som vistas på särskilda ungdomshem.

Forskningsprojektet går under namnet Ungdomsbrottslingar, skolan och lärande och kommer att pågå under tre år.
Martin Hugo kommer att kartlägga hur skolundervisningen fungerar på de 33 ungdomshem, som finns i Sverige. På dessa hem finns ca 700 ungdomar mellan 12 och 21 år.

Den pedagogiska situationen kommer att studeras med särskilt fokus på de pedagogiska idéer som lärare och andra pedagoger på ungdomshemmen har. Även ungdomarnas skolerfarenhet, studiemotivation, lärandekapacitet och framtidsmål ska undersökas. En del i projektet består av ett antal strategiskt utvalda undersökningar där grupper av elever och lärare skall följas under längre tidsperioder (1-18 månader).

Syftet med forskningsprojektet är att få fram fördjupad kunskap som leder till att skolverksamheten på ungdomshemmen förbättras. Vid inskrivningsintervjuerna poängterar en stor andel av ungdomarna att de behöver hjälp med att förbättra sin skolsituation. En förbättrad skolsituation kan för många innebära ett bättre utgångsläge. För dem som t.ex. klarar karaktärsämneskurser på gymnasiet innebär det betydligt större chanser till anställningar och därmed minskar antalet ungdomar som återfaller i kriminalitet.

Mer information:
Universitetslektor Martin Hugo, www.hlk.hj.se/doc/1042 martin.hugo@hlk.hj.se tfn 036-16 25 85
Om SiS, som är en statlig myndighet med ansvar bl.a. för sluten ungdomsvård. Se www.stat-insto.se

Ämnen

Regioner


Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum