Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vikt och viktutvecklingen från födseln till vuxen ålder

Fetma är en av världens snabbast växande sjukdomar och har av världshälsoorganisationen (WHO) klassats som en kronisk sjukdom. Övervikt/fetma under barn och ungdomsåren är förenat med flera hälsorisker senare i livet, som bland annat metabolt syndrom, diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar.


Hälsohögskolan i Jönköping har i samarbete med Sahlgrenska akademin i Göteborg studerat övervikt och fetma vid 20 års ålder i relation till födelsevikt och viktutveckling under barndomen.

I studien ingick 671 barn i Jönköpings län, som följdes med avseende på vikt och viktutveckling från födelsen till 20 års ålder. Studien visade att vid 20 års ålder hade 25 % av ungdomarna övervikt eller fetma. Flertalet av dem hade normal vikt vid 5,5 år och nästan hälften även vid 15 års ålder.

- Det räcker inte med att identifiera fetma eller övervikt hos 5½-åringar för att komma åt problematiken vid 20-årsåldern, förklarar Boel Andersson Gäre.

Av de barn som hade övervikt eller fetma vid 5½ år hade 60 % även övervikt eller fetma vid 20 års ålder. Av 15-åringarna som hade övervikt eller fetma hade 79 % det även vid 20 år.

I studien kunde inget samband mellan födelsevikt och senare utveckling av övervikt eller fetma påvisas. Därför är det viktigt att arbeta preventivt med hela barn- och ungdomspopulationen. Dessutom behöver effektiva behandlingsmetoder utarbetas för tonåringar som redan utvecklat övervikt eller fetma.

 

För mer information, kontakta
Christina Celsing Fåhraeus
christina.fåraeus@hhj.hj.se
Tel: 036-714848, 070-5156179

Lill-Kari Wendt
lill-kari.wendt@hhj.hj.se
Tel: 036-123119, 0706 123119

Boel Andersson Gäre
Boel.Andersson-Gare@lj.se
Tel: 036-321247, 070-64541147

Ämnen

Taggar

Regioner


Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande - livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2 000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Presskontakt

Hanna Vinborg

Hanna Vinborg

Presskontakt Avdelningschef Kommunikationsavdelningen +46 36 10 10 78
Rebecka Ottosson

Rebecka Ottosson

Presskontakt Kommunikatör Jönköping University/rektorskansli, Jönköping University Entreprise 036-10 11 06