Pressmeddelande -

Creation of Art

Tisdag 20 april kl. 19 inviger Paideiastudenten Anna Kogan sin installation Creation of Art på Judiska Museet. Anna tolkar skapelseberättelsen genom hebreisk kalligrafi, där bokstäverna symboliserar den judiska kulturen och det judiska arvet, oavsett om man förstår ordens innebörd eller ej.

Vänligen meddela din närvaro till annika@judiska-museet.se eller på 08-55 77 35 64

Välkommen!

Anna Kogan är en ung och begåvad konstnär från St Petersburg med ett uppfriskande perspektiv på traditionell judisk konst.

I installationen The Creation of Art presenteras Anna tolkningar av de allra första bibeltexterna i Första Mosebok.

Anna tolkar skapelseberättelsen som en första beskrivning av kreativt konstnärskap. Utställningen ger ett nytt perspektiv för det tjugoförsta århundradet på denna tidlösa berättelse, och uppmanar publiken att tänka in dess roll i det samtida svenska samhället.

Creation of Art kommer som första utställning att använda judiska museets fönster mot Stockholms gator som öppet utställningsrum. Detta ger möjligheten att fånga förbipasserandes uppmärksamhet och fantasi, och inbjuder dem att upptäcka och känna igen betydelsen av judisk kultur för det vidare samhället. Verket använder berättandet ur Genesis för att understyrka de interkulturella band som ges av denna skrifts grundläggande roll inom europeisk kultur.

Anna fokuserar i sina verk på hebreisk kalligrafi, och använder de hebreiska bokstäverna som en av de starkaste symbolerna för judisk kultur och det judiska arvet – oaktat om man förstår deras innebörd eller ej.

Visuell konst är ett komplicerat ämne inom judendomen på grund av motsättningen mellan konstnärens artistiska frihet och det religiösa bildförbudet. Utställningen är därför en del av Annas fortlöpande oberoende forskning: ursprunget hos den judiska infallsvinkeln till visuell konst genom utforskandet av judi9sk tradition och text.

Ämnen

 • Kultur

Kategorier

 • judisk
 • judiska
 • konst
 • museum
 • konstnär
 • bibel
 • judendom
 • kalligrafi
 • installation

Regioner

 • Stockholm