Gå direkt till innehåll
Ny digital utbildning i civil beredskap från Junglemap

Pressmeddelande -

Ny digital utbildning i civil beredskap från Junglemap

Trycket på den svenska krisberedskapen ökar. Här spelar landets kommuner och dess anställda en nyckelroll. Junglemap erbjuder nu helt kostnadsfritt en digital kurs i civil beredskap för alla anställda i landets kommuner.

I takt med ett allt större fokus på vår samlade krisberedskap väcks också frågor om hur fördelning av ansvaret faktiskt ser ut. Inte minst i landets kommuner där många anställda har en viktig roll. Junglemap har sedan tidigare på uppdrag av enskilda kommuner tagit fram riktade utbildningar inom beredskapsområdet. Baserat på underlag från Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) och Regeringen.se finns nu en ny kurs som riktar sig till alla anställda i landets kommuner.
– Med vår metod NanoLearning är det enkelt att nå ut med relevant information på ett sätt som gör att mottagarna också minns vad de lärt sig, säger Hanna Rönnqvist, utbildningsproducent på Junglemap.

Kursen erbjuds helt utan kostnad och riktar sig till alla anställda i en kommun, men innehåller även särskilda lektioner riktade direkt till chefer och ledare. Däremot vänder sig kursen inte direkt till invånarna i en kommun.
– Chefer i kommunala förvaltningar och enheter spelar såklart en nyckelroll, säger Hanna Rönnqvist. Vår metod fungerar bäst för att höja medvetenheten inom organisationer, men information till allmänheten finns det andra kanaler för.

Den kommun som vill ha tillgång till kursen kan komma i gång med distributionen till medarbetarna omedelbart via en enkel registreringssida.

Fakta om kursen
Digital kurs i 8 korta tre-minuters lektioner
Distribueras via e-post direkt till kommunens medarbetare
En lektion i veckan i åtta veckor
Bygger på underlag från MSB och Regeringen.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vår unika metod NanoLearning skapar beteendeförändrande inlärning, reducerar risker och ger en mätbar effekt.

Kontakter

Per Lagerström

Per Lagerström

Presskontakt Director of Communication and Marketing +46733399065 Per Lagerström på LinkedIn

Relaterat innehåll

Junglemap AB
Hammarbybacken 27
12030 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum