Pressmeddelande -

Nytt avtal för Akademikerförbunden gav extramånad i föräldralön

Akademikerförbunden och Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen har idag träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor.

- Jag är glad över att vi äntligen har blivit färdiga. Att vi bl.a. har fått en extra månad i föräldraförsäkringen är ytterligare ett steg i vår strävan efter ett jämställt arbetsliv, säger Marianne Afzelius Roos, förhandlingsansvarig för Akademikerförbunden.

I korthet innebär avtalet löneökningar med siffror enligt stupstocksmodell, med två tillfällen för lönerevision: 0,9 procent från 1juli 2010 och 2,6 procent från 1 juli 2011.

Föräldralönen har ökat med ytterligare en månad i varje steg. Parterna har också tillsatt en arbetsgrupp som under hösten 2010 ska ta fram ett förslag till nytt löneavtal.

Avtalet är tvåårigt och löper mellan 1 maj 2010 och 30 april 2012.


Kontakt:
Marianne Afzelius Roos, förhandlingsansvarig för Akademikerförbunden 070-665 29 31


Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT) består av 12 Saco-förbund som sedan 2001 samverkar för att arbeta för goda karriär, arbets- och anställningsvillkor för akademiker inom handels- och tjänsteområdet.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristina Mäler

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-665 29 55