Pressmeddelande -

Svårare på arbetsmarknaden för invandrade akademiker under 2000-talet

Trots högkonjunktur och en uttalad ambition att förbättra integrationen, har de med utländsk bakgrund fått det svårare på arbetsmarknaden 2007 jämfört med 2001. Det visar Juseks undersökning ”Invandrade akademiker – Hur tufft är det?”

Jusek har undersökt hur väl jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare med utländsk bakgrund etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. I undersökningen ingår också en jämförelse med samhällsvetare med svensk bakgrund.

Under 2007:
• 85 procent med svensk bakgrund hade ett arbete som krävde högskoleexamen, jämfört med 50 procent av dem med utländsk bakgrund
• var fjärde med svensk bakgrund hade en inkomst över 500 000 kronor om året, jämfört med var tionde med utländsk bakgrund.
• sex av tio med utländsk bakgrund hade en inkomst under 240 000 kronor om året, jäm-fört med tre av tio med svensk bakgrund.

- Vi har många driftiga och kompetenta utländska akademiker, som lagt ned åratal på studier. Men de ses inte som resurser i Sverige. Det är anmärkningsvärt, inte minst när vi står inför en brist på arbetskraft, när 40-talisterna går i pension, säger Göran Arrius, ordförande i Jusek.

Skillnaden mellan grupperna har ökat mellan 2001–2007. Av de med svensk bakgrund var det fem procentenheter fler som hade ett jobb som krävde högskoleutbildning 2007 jämfört med 2001. För de med utländsk bakgrund var det tvärtom. Av dessa var det sex procentenheter färre som hade ett jobb som krävde högskoleutbildning 2007 jämfört med 2001.

För att förbättra etableringen på arbetsmarknaden anser Jusek att:
• det ska finnas ett språkpaket, ”Svenska för samhällsvetare”, för invandrade akademiker med samhällsvetenskaplig utbildning i de tre storstadsregionerna till år 2015
• generella samhällsvetarinriktade kompletteringsutbildningar ska finnas i de tre storstadsregionerna till år 2015
• de utländska högskoleutbildningarna måste snabbt bli erkända och valideringen måste ske effektivt och rättssäkert i de fall intyg och diplom inte kan uppvisas.

Läs mer på www.jusek.se

Kontakt:
Göran Arrius, ordförande Jusek, 070-649 16 62
Josefin Claesson, projektledare, 070-721 20 01
Kristina Mäler, pressansvarig, 070-665 29 55

Förbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • akademiker
  • invandrad akademiker
  • jusek

Kontakter

Kristina Mäler

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-665 29 55