Pressmeddelande -

Undersökning visar på tydliga brister: SACO-S kräver handling för en effektiv verksamhet på landets länsstyrelser

Akademikers kompetens tas inte tillvara inom landets länsstyrelser. 9 av 10 akademiker upplever brister i hur länsstyrelserna styrs och lika många anser att de inte har inflytande eller kan påverka verksamheten. Det visar resultatet av SACO-S enkät bland samtliga medlemmar på landets länsstyrelser. Undersökningen är den första i sitt slag och bekräftar de farhågor om bristande effektivitet i verksamheten på länsstyrelserna som många akademiker länge har vittnat om. - Det är ett dystert resultat, men samtidigt har vi nu konkreta siffror att utgå från i diskussionen med ledningarna. Länsstyrelserna har en nyckelroll i samhället och såväl medborgare som medarbetare har rätt att kräva en effektiv organisation och verksamhet, säger Lars Schill, facklig förtroendeman och ordförande i länsstyrelsesektionen. Resultatet av undersökningen visar tydligt att akademiker inte anser att deras kompetens tas tillvara och värdesätts. Mer än 8 av 10 anser att de inte alls eller bara delvis har arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning och endast 3 procent tycker att akademikers löneläge ligger på en rimlig nivå. 4 av 10 vill lämna Länsstyrelsen inom tre år och 2 av 10 skulle göra det på direkten om de fick tillfälle. - För att en länsstyrelse ska vara effektiv måste ledningen lyckas skapa en attraktiv arbetsplats. Risken för en akademikerflykt är överhängande och med de förhållanden som råder kommer det inte bli lätt att attrahera kompetens utifrån, säger Lars Schill. För kommentarer Lars Schill, facklig förtroendeman och ordförande i länsstyrelsesektionen. Tel. 0521-60 57 62. Catarina Eklundh, ombudsman på Jusek. Tel 08-665 29 37, 070 – 665 29 37 Bo Seving, ombudsman på Naturvetareförbundet. Tel 08- 466 24 28 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under mars-april i form av en enkät till 3 025 medlemmar inom SACO förbunden på landets länsstyrelser. Svarsfrekvensen var 55%. Undersökningen presenteras på www.saco-s.se SACO-S är den gemensamma förhandlingskartellen för SACO-förbund med statligt anställda medlemmar. Organisationen företräder drygt 75 000 statligt anställda akademiker. SACO-S har partsställning och träffar avtal både centralt och lokalt.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Kristina Mäler

Presskontakt Pressansvarig Pressfrågor 08-665 29 55